Návrhy nyní posoudí příslušné odbory městského úřadu. O projektech, které splní všechny náležitosti, budou hlasovat obyvatelé. „Jsem příjemně překvapen počtem návrhů, které se objevily ať už ve sběrných boxech nebo na platformě PinCity. Víme, že obyvatelé se aktivně zajímají o dění ve městě, ale i vzhledem k tomu, že jsme si participativní rozpočet chtěli v tomto roce ‘osahat’, nečekali jsme takový zájem,“ řekl místostarosta Boskovic Lukáš Holík.

Možnost aktivně se zapojit do ovlivňování veřejného prostoru místní oceňují. „Participativní rozpočet je dobrý krok k zapojování občanů,“ řekla Barbora Palánová, která stojí za návrhem opravy kulturního domu na Bačově.

Kulturní dům Bačov využívají lidé na akce osadního výboru a spolků SDH Bačov a Bačovenky. Také je slouží k pořádání k různých akcí a soukromých oslav. Využívají ho například i myslivci.

„Jsme rádi, že se kulturní dům využívá, ale je nutné do něj pravidelně investovat. Opravu kulturního domu máme dlouhodobě v požadavcích osadního výboru. Projekt je reálné připravit i zrealizovat v jednom roce. Přínos je nejen pro obyvatele obce Bačov, ale i pro širokou veřejnost Boskovicka, která je na akce zvána. Například výstavy, které jsme uspořádali v minulých letech, byly hojně navštěvované lidmi z okolních obcí. Rozpočet vychází ze zpracovaného projektu z roku 2015 s ohledem na odhad vyšších cen po pěti letech,“ napsala Palánová na severu PinCity s tím, že rozpočet na opravy činí tři sta tisíc korun.

Původní představa boskovické radnice byla, že podávání návrhů bude možné v prázdninových měsících. Nakonec však kvůli zájmu lidí o zapojení se vedení města termín prodloužilo do 20. září. V tuto chvíli úředníci všechny projekty posuzují. „Hodnotí se zejména to, jestli jsou návrhy umístěny na pozemcích města, zda jsou v souladu se strategií města a v neposlední řadě také to, jestli navržená cena odpovídá skutečným nákladům. Vedení města Boskovice vyčlenilo na nultý ročník participativního rozpočtu z městského rozpočtu částku tři sta tisíc korun. Ta bude rozdělena mezi jeden či více projektů s největší podporou obyvatel města,“ dodal mluvčí.

Hlasovat o nejlepších projektech bude možné od 19. října až do 22. listopadu. „Stejně jako v případě podávání návrhů, i tentokrát chceme dát možnost skutečně všem obyvatelům Boskovic. Kromě platformy PinCity se tak na městském úřadě a v knihovně znovu objeví sběrné boxy,“ doplnil Holík s tím, že vyhlášení vítězného projektu nebo projektů se uskuteční v posledním listopadovém týdnu. (dak)