Granty jsou tentokrát rozděleny jen do dvou oblastí oproti třem v předchozích letech. Na podporu celoroční činnosti je určeno tři sta čtyřicet tisíc korun, na jednorázové akce pět set deset tisíc korun. Nově už se nerozdělují sportovní a nesportovní aktivity. „O příspěvek na jednorázové akce mohou požádat i sportovní organizace. Pokud však sportovní klub chce získat peníze na celoroční činnost, existuje jiná položka v rozpočtu," upřesnila místostarosta Boskovic Jaromíra Vítková na červnovém zastupitelstvu, které pravidla schvalovalo. „Nová pravidla jsou krokem k lepšímu, kladně hodnotím především zjednodušení hodnotících kritérií," zdůraznil zastupitel Vladimír Ochmanský.

Postup podávání žádostí se nemění. „Je stejný, jak byly spolky a osoby zvyklé. Podat svoji žádost mohou všichni do dvacátého ledna, a to do jedenácti hodin," upřesnila boskovická místostarostka. Následně nad doručenými žádostmi zasedne grantová komise. „Termín, kdy mohou žadatelé dotaci očekávat, se natahuje až do třicátého března. Podle zákona totiž musí být tento záměr zveřejněn na úřední desce," dodala Vítková.