Finanční podpora se týká obnovy nemovitých kulturních památek, které se nachází mimo památkové rezervace a památkové zóny, nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví státu. „Žadatelem může být vlastník kulturní památky a jeho minimální podíl je deset procent z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Podmínkou je, aby ve stejném roce nedostal příspěvek z ostatních programů ministerstva kultury v oblasti památkové péče," vysvětlil mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Lidé z Boskovic mohou letos žádat o podíl z částky 574 tisíc korun. „Tento program ministerstvo kultury poprvé vyhlásilo v roce 2008, kdy se jednalo o částku přesahující milion korun. Ještě loni a předloni byla zhruba o třetinu vyšší. Ale i tak si myslím že je to výborná příležitost například pro majitele oltářů nebo varhan v kostelech. Samozřejmě za předpokladu, že má stavba status kulturní památky," uvedl Parma.

O peníze mohou žádat lidé nejen přímo z města, ale i ze všech třiasedmdesáti obcí Boskovicka. „Jejich počet není nijak omezený, žádná horní hranice neexistuje. První zájemce už se nám dokonce přihlásil, ale kolik jich bude na konci dubna, kdy přihlášky oficiálně končí, se momentálně odhadovat nedá," dodal mluvčí radnice.