„General dopravy jsme zadali firmě DHV CR, která zmapovala situaci ve městě a z ní pak vyvodila návrhy na její řešení. Méně finančně nákladné úpravy uděláme už v příštím roce, zbytek zamýšlíme tak do dvou let, kdy očekáváme větší nárůst finančních prostředků v rozpočtu města,“ uvedla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

V příštím roce chtějí v Boskovicích například připravit projekty na bezbariérové chodníky z Mladkova do Skalice nad Svitavou a z Boskovic směrem ke školnímu statku nebo upravit dopravní značení ve městě.

„V příštím roce to budou spíš záležitosti organizačního charakteru. Máme na ně vyčleněno tři sta tisíc korun. Chystáme se například odstranit zeleň na místech, kde se vyjíždí z křižovatek, zprůjezdnit ulici Hybešovu a do konce června chceme také nechat zpracovat harmonogram prací,“ vyjmenovala místostarostka.

Další změna se dotkne výše parkovného na Masarykově náměstí. Na něm si řidiči v příštím roce připlatí. „General ukázal, že Masarykovo náměstí je hodně přetěžováno, někdy jej řidiči dokonce objíždí dokola, aby na něm zaparkovali, místo, aby zajeli do okolních ulic. Proto zdražíme na náměstí parkovné na první půl hodinu nebo hodinu. Od kdy to bude, zatím přesně nevíme,“ doplnila Vítková.