Výběrové řízení se konalo minulý čtvrtek. „Přihlásili se do něj tři uchazeči. Valná hromada se poté ztotožnila s návrhem výběrové komise," sdělila starostka Boskovic Hana Nedomová.

I přes ztrátu důvěry se jako druhý umístil odvolaný jednatel Dan Navrátil. Třetím kandidátem byl Radoslav Mlýnek.

Nový jednatel Nemocnice Boskovice Miloš Janeček je povoláním lékař – chirurg a ortoped. Od roku 1992 působí v brněnské Úrazové nemocnici, kde v letech 2005 až 2007 zastával funkci ředitele. Než ho tehdejší ministr zdravotnictví a donedávna náměstek boskovické nemocnice Tomáš Julínek odvolal. „Potom jsem za sociální demokracii kandidoval do senátu, do loňského roku jsem byl senátorem," uvedl Miloš Janeček.

Valná hromada v úterý zároveň odvolala z přechodné funkce jednatelky nemocnice Hanu Nedomovou. Miloš Janeček byl jmenován k šestnáctému prosinci, příští týden převezme zdravotnické zařízení a do plného provozu nastoupí od čtvrtého ledna. S prací v Úrazové nemocnici skončí.

Se situací v boskovické nemocnici se nový jednatel seznámil hlavně z výročních zpráv a zná se s některými primáři. „Informace mám, ale pochopitelně zatím ne detailní o každém oddělení. Důležité pro další rozvoj je, že nemocnice je za letošní rok v plusu. Všichni víme, že na investice se musí vydělat, kraj ani ministerstvo nemívají příliš štědrou ruku," prohlásil Janeček.

Za jeden ze svých úkolů do budoucna považuje personální stabilizaci nemocnice. „Chtěl bych, aby lidé jezdili do Boskovic kvůli konkrétním lékařům, a abychom rozšířili portfolio nabízených služeb – ne rozšiřováním oborů, ale léčebných metod," uvedl Janeček.