Její hodnota včetně pozemků je jednadvacet milionů korun. Zastupitelé zároveň schválili poskytnutí dotace ve výši dvě stě tisíc korun na úhradu energií v sokolovně pro letošek, protože sokolové na zaplacení nemají peníze. „Prověřilo si město, jestli někde nejsou další kostlivci?" zajímalo zastupitele Jiřího Pevného.

Vedoucí odboru kanceláře tajemníka Miluše Rozkošná uvedla, že město nemá žádné indicie o tom, že by boskovičtí sokolové měli další finanční problémy. Starostka Boskovic Hana Nedomová již dříve uvedla, že pokud by se dostali do platební neschopnosti, která by vyústila až v exekuci, může být převod sokolovny později neplatný.

Sokolovnu budou spravovat Kulturní zařízení města Boskovice, která zřizuje město. Na nákup mobiliáře nebo provozní náklady budou mít pro rok 2017 k dispozici více než dva a půl milionu korun. „V prvním roce se budeme především rozkoukávat. Chceme, aby se sokolovna postupně stala dominantou kulturního života. A v Zámeckém skleníku se budou konat již jen komornější akce," sdělil ředitel zařízení Oldřich Kovář.

Další dva miliony korun investuje do sokolovny město z rozpočtu. Například na rekonstrukci podlah či kuchyňky. Do poloviny příštího roku se budou v sokolovně konat kulturní akce. Pak budou z důvodu oprav její brány zavřené a opět je otevřou v roce 2018. Sokolové tam budou mít i nadále kancelář a plánují pořádat asi deset akcí ročně.