„V boskovické nemocnici nedojde v této oblasti k žádným změnám a pohotovost bude fungovat stejně i v roce 2013," uvedl ředitel boskovické nemocnice Rostislav Verner.

Podle něj je tato služba pro region nezbytná. Lékařská služba první pomoci zajišťuje pohotovost pro dospělé, děti, dále zubní pohotovost a také ohledání zesnulých, kteří nezemřeli v nemocnici.

„Na financování lékařské pohotovostní služby v Boskovicích jsou v návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje pro příští rok vyčleněny stejné prostředky jako letos," upřesnil Jan Čupera, vedoucí oddělení zdravotní péče a ekonomiky odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje.