Výměna poškozených přívodních kabelů mezi hlavní rozvodnou a budovou polikliniky boskovické nemocnice. Dva miliony tři sta padesát tisíc. Měřič vyrobené elektrické energie kogeneračními jednotkami v nemocnici. Tři sta tisíc korun. Nové zařízení na regulaci ústředního topení v nemocnici. Dalších sedm set tisíc korun.

Takové rozpočtové opatření ve středu schválili Boskovičtí na mimořádném zasedání zastupitelstva města. Kapitálové výdaje nemocnice, kterou spravuje město, navýší o částku tři miliony tři sta padesát tisíc korun. „Přívodní kabely do nemocnice pochází z padesátých let a byly ve špatném stavu. Nebylo na co čekat. Musely se vyměnit," okomentoval investici po jednání opoziční zastupitel za KSČM Vladimír Farský.

Začátkem září byla po závadě na jednom z přívodních kabelů mezi hlavní rozvodnou a budovou polikliniky část boskovické nemocnice bez proudu. Několik hodin. Vypnutá byla část elektrických okruhů polikliniky a ředitelství nemocnice. Revize později odhalila, že další čtyři přívodní kabely jsou v havarijním stavu a jen dva jsou v pořádku. Při další poruše některého z kabelů přitom hrozí výpadek nemocničních počítačů. Bez proudu by byla také část lůžkových oddělení. „Původně jsme s výměnou kabelů počítali příští rok. Ale výsledky revize byly jasné. Kabely se musí vyměnit co nejdříve," podotkl na středečním jednání zastupitelstva vedoucí majetkového odboru boskovické radnice Pavel Musil.

Na mimořádném zastupitelstvu Boskovičtí odsouhlasili návrh smlouvy o dílo. Kabely vymění boskovická společnost Energetika Boskovice.

Hlavní přívodní kabely fungují v nemocnici od druhé poloviny padesátých let minulého století, kdy se nemocnice stavěla. Jeden z nich se porouchal už loni. „V případě poruchy dalšího propojovacího kabelu mezi rozvodnami by mohlo dojít k výpadku některých okruhů polikliniky nebo lůžkového traktu. Operační sály, rentgeny a jednotky intenzivní péče včetně oddělení ARO jsou již napájeny novými kabely z opravené části rozvodů," dodal Petr Vychodil, vedoucí správy nemovitostí na majetkovém odboru boskovického městského úřadu.

Tři sta tisíc korun bude stát zařízení na měření vyrobené elektrické energie kogeneračními jednotkami v nemocnici. „Toto zařízení máme podle zákona povinnost instalovat do konce roku," upřesnil Vychodil s tím, že další statisíce investují Boskovičtí letos do zařízení na regulaci ústředního topení v nemocnici. To má po dokončení prací na zateplení nemocniční budovy ještě více snížit náklady na vytápění.