Přitom je nezbytně nutný při provádění operací. „Když je parní sterilizátor mimo provoz, vyvařuje nástroje oddělení centrální sterilizace. Ale to na tyto úkony nemá dostatečnou kapacitu. Navíc se tím prodlužuje čekací doba mezi jednotlivými operacemi,“ řekl jednatel boskovické nemocnice Rostislav Verner s tím, že radě města předložil požadavek na nákup parního sterilizátoru pro potřeby operačních sálů. Ten má stát přibližně sedm set tisíc korun. Vedení Boskovic, které jsou zřizovatelem tamní nemocnice, zatím odsouhlasilo kupní smlouvu na další přístroj. Automatický dezinfektor flexibilních endoskopů.