Vedení nemocnice věří, že personální změny přinesou nemocnici růst a širší nabídku služeb pro pacienty.

Primáři se v boskovické nemocnici v posledních měsících vyměnili na pěti odděleních. „Na místo primářky patologicko-anatomického oddělení nastoupila Iva Horáková, která dříve pracovala ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a má zkušenosti i s onkologií. Jedná se tedy o vysoce kvalifikovanou lékařku," řekl jednatel boskovické nemocnice Dan Navrátil s tím, že nová primářka vystřídala ve funkci Petra Bureše, který odešel do důchodu.

Dále na vlastní žádost skončila ve funkci primářky klinických laboratoří a transfuzního oddělení Ivana Meluzínová. „Oddělení jsme poté rozdělili na klinické laboratoře a samostatné transfuzní oddělení. Klinické laboratoře tak nyní vede Anna Páchová a transfuzní oddělení Olga Klímová, přičemž obě nové vedoucí jsme dosadili z vlastních řad," řekl Navrátil.

Dvě změny ve vedoucích pozicích se odehrály i na dětském oddělení nemocnice. „Na místo primáře nastoupil od prvního února Michal Klimovič, který předtím pracoval jako primář anesteziologie a resuscitace v dětské nemocnici Brno. Společně s ním nastoupila na místo zástupkyně primáře Anna Nečasová, která je zase jednou z nejuznávanějších dětských kardioložek v republice," vysvětlil Navrátil s tím, že hlavním důvodem změny na dětském oddělení byla jeho stabilizace. „V posledních letech se totiž na dětském oddělení lékaři často střídali, což není dobře," vysvětlil jednatel nemocnice.

Novou primářku má také boskovické rehabilitační oddělení. „Po dohodě s bývalým primářem Otto Vlachem na toto místo nastoupila Monika Dvořáčková, která má potenciál oddělení dál rozvíjet," uvedl Navrátil.

Nová primářka se nyní sžívá se svou pozicí. „Vyšší pozice s sebou nese především více práce. Péče o pacienty zůstává stejná, ale přibylo více administrativy, která je spojená s vedením oddělení. Plán, jakým způsobem oddělení rozvíjet, už mám, ale je k další diskusi s vedením nemocnice, takže ho blíže popisovat zatím nebudu," vysvětlila Dvořáčková.

Kromě personálních změn na jednotlivých odděleních nemocnice se změnám nevyhnulo ani samotné vedení zařízení. „Kromě toho, že na místě náměstka pro ekonomiku a správu v minulosti vystřídal Jolanu Vinickou Tomáš Julínek a tento post byl sloučen s pozicí ekonomického náměstka, vytvořili jsme novou pozici náměstka pro ošetřovatelskou péči. Na ni nastoupila bývalá vrchní sestra Olga Fialová," přiblížil Navrátil.

Podle něj si totiž zdravotní sestry zastoupení ve vrcholném vedení nemocnice zaslouží. „Je to nejvýznamnější a největší skupina zaměstnanců nemocnice," řekl Navrátil.

O personálních změnách informoval jednatel nemocnice i vedení města, které zdravotnické zařízení prostřednictvím své společnosti provozuje. „Personální záležitosti jsou čistě v kompetenci jednatele nemocnice, takže nepodléhají žádnému schvalování vedením města. Nicméně si myslím, že změny například na dětském oddělení jsou dobré," řekl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Kromě personálních změn čekají jednotlivá oddělení nemocnice novinky i v jejich fungování. „Například oddělení rehabilitace plánujeme zrekonstruovat tak, abychom klientům nabídli komfortnější prostředí, a také chceme rozšířit sortiment výkonů. A to nejen o ty, které hradí pojišťovna, ale i o placené služby," přiblížil Navrátil.

Změny čekají například i oddělení laboratoří. „Chystáme se na drobnější přestavbu, díky které vznikne moderní pracoviště s jedním velkým prostorem, kde budou pohromadě všechny vyšetřovací metody a kde budeme používat novější technologie. To přinese i značné úspory, protože pro vyšetření bude potřeba méně vzorků, méně spotřebního materiálu a podobně," vysvětlil Navrátil.

K lepšímu se podle něj změní i dětské oddělení. „Původně jsme uvažovali o redukci dětského oddělení pouze na jedno patro. S příchodem nového primáře jsme se ale rozhodli obě patra oddělení zachovat. Navíc se budeme snažit vybudovat na oddělení co nejkomfortnější zázemí pro pobyt rodičů s dětmi. Většinou v nemocnici může být s dítětem jen jeden rodič, my chceme tuto možnost nabídnout oběma rodičům. Takže jim poskytneme i hotelové služby," informoval jednatel nemocnice.