Radnice upravila podmínky a vypsala ji znovu. „Původní soutěž jsme zrušili. Ano, udělali jsme chybu ve složení odborné poroty. Ta je nyní nová. Rozšířili jsme také okruh účastníků soutěže o stavební inženýry. Vše konzultujeme s právníky. A že může soutěž někdo napadnout? To se samozřejmě nedá nikdy vyloučit,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Nyní jsou v porotě čtyři nezávislí odborníci a tři lidé s vazbou na město. U první soutěže to bylo naopak. Město nyní zastupují při hodnocení návrhů architekt Zdeněk Fránek, místostarosta Radek Mazáč a vedoucí investičního odboru Petr Zouhar.

I druhou soutěž však považuje ČKA za neregulérní. Nezávislí odborníci například nemají náhradníka. „Je potřeba, aby většina nezávislých porotců měla kvalifikaci takovou, jaká se požaduje po soutěžících. Což prakticky znamená, aby to byli autorizovaní architekti. U soutěže navíc dochází k neakceptovatelnému zásahu do pravomocí poroty. Zadavatel je jejím rozhodnutím vázán, a to nejen podle soutěžního řádu, ale také dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Za druhé pak stanovené ceny pro soutěžící nejsou odpovídající. Soutěž vykazuje i další vady ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek,“ popsala některé z rozporů mluvčí ČKA Tereza Zemanová.

Dodala, že členové komory - autorizovaní architekti, se přitom smějí účastnit jen soutěže, která má potvrzení o regulérnosti. Boskovičtí ji od ČKA nemají. Tím pádem jsou podle kodexu komory ze hry. „Veřejná architektonická soutěž na sportovní halu je správný a zároveň i odvážný krok. Město by ji ale mělo konzultovat s ČKA. Takto je to napadnutelné u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Přitom má město na zadání soutěže administrátora, který měl chybám předejít,“ řekla za opoziční Piráty na jednání zastupitelstva Kristýna Znamenáčková.

Sportovní hala, Boskovice

V Boskovicích mají dělníci sportovní halu postavit v areálu Červená zahrada. Město kvůli tomu vykoupilo pozemky po bývalém lihovaru se zchátralým hotelem Velen za 30 milionů.

Náklady na výstavbu nového sportoviště odhaduje město na 120 milionů bez daně.

Radnice vyhlásila na návrh podoby haly architektonickou soutěž. Už druhou. První nedávno zrušila kvůli chybám v zadání.

I druhá soutěž je podle České komory architektů neregulérní.

Podle boskovického místostarosty Radka Mazáče město postupuje podle zákona a vybraní odborníci jsou zárukou kvalitního výběru nejlepšího návrhu.

„V tuto chvíli po republice probíhají desítky podobných soutěží, které jsou bez účasti ČKA. Ta si hájí svoje zájmy, prosazuje svoji lidi a vyvíjí na nás tlak. Pro nás je nejdůležitější, co říká zákon. Na vypracování projektové dokumentace počítáme s částkou do 3,2 milionu korunu. Komoře se to zdá málo a operovala s částkou přes devět milionů. Vycházeli jsme s obvyklých cen a za nás je ta částka v pořádku,“ uvedl Mazáč.

Na první výzvu se městu přihlásilo šestnáct uchazečů. Stavba sportovní haly v Boskovicích je ve druhém největším městě na Blanensku dlouhá léta výbušným tématem. Prakticky číslo jedna. Radnice nechala vypracovat několik studií v různých lokalitách. U základní školy v ulici Slovákova se hala začala už před několika lety stavět, než ji stoply protesty místních a problémy s podložím. „Kolik takových studií ještě bude? Kolik zbytečně proinvestovanych peněz ještě bude? Kolik desítek let budou podobné veřejné zakázky takto zadávány? Kolik toho ještě občané mlčky přejdou?“ podivila se jedna z místních Zuzana Filipová.

Náklady na stavbu nové sportovní haly v areálu Červená zahrady odhadli Boskovičtí při zadání soutěže na 120 milionů korun bez daně.