Funguje přes patnáct let. Je na ni napojená mimo jiné městská část Mladkov, nemocnice, řada průmyslových areálů a nových domů. Ve městě se navíc počítá s další rozsáhlou výstavbou. Provoz čistírny je rok od roku energeticky náročnější a také se zpřísnila legislativa ohledně zpracování a vypouštění odpadních vod. Boskovičtí se proto rozhodli pro zásadní investici za 120 milionů korun bez daně.

Po rozsáhlých úpravách má čistírna zpracovat asi o polovinu odpadních vod víc, než nyní. Projekt připravuje Svazek vodovodů a kanalizací. „Už je vybraná stavební firma. Cena zakázky je sto dvacet milionů korun bez daně. Svazek má přislíbenou dotaci ve výši zhruba šestačtyřicet milionů korun. Město zaplatí čtyřiasedmdesát milionů,“ uvedl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Bezmála osm tisíc kilometrů. Takovou vzdálenost urazila pěšky, na kole nebo na koloběžce více než třicítka zaměstnanců blanenského městského úřadu. Zapojili se do výzvy Do práce na kole.
Bez aut urazili blanenští úředníci za měsíc téměř 8 tisíc kilometrů

Dvacet milionů ze zmíněného podílu města Boskovičtí pokryjí z takzvané plusovosti, kterou mají ve Svazku. Zbývající část doplatí z úvěru. V čistírně dělníci vybudují nové nádrže i svozový objekt. „Se stavebními pracemi by se mělo začít koncem letošního roku. Včetně zkušebního provozu mají úpravy trvat dva roky. Čistírna se po nich, co se týká technologií i kapacity, posune o několik tříd výše. Navíc bude odpovídat nejen současným trendům ale také rozvoji města a další výstavbě,“ uvedl tajemník Svazku Petr Tioka.

Podle něj už Boskovičtí schválili i napojení sousední Skalice nad Svitavou. To však ještě není vyprojektováno a reálně připadá v úvahu až v horizontu několika let. Nyní Svazek připravuje další velký projekt. Kanalizaci a společnou čistírnu odpadních vod pro obce Žďárná a Suchý za přibližně 180 milionů korun. Do konce roku má být vybraná stavební firma, která se do práce pustí příští rok. „Žijeme v jednadvacátém století a odtok splašků v obci jsme museli řešit. Není možné, aby se voda, která teče do Moravského krasu znečišťovala různými léky, saponáty a odpady z praček,“ uvedl starosta obce Suchý Jakub Hlubinka.

Stavba nové kanalizace a společné čistírny bude pro tamní obyvatele náročná. Souběžně s ní totiž nechá Suchý přeložit elektrické vedení ve vesnici do země. Po dokončení prací pak přijdou na řadu rozsáhlé opravy chodníků a silnic. „Říká se, že kdo chce skončit na pozici starosty, ať se pustí do nové kanalizace. Bude to náročně. Na dlouhou dobu rozkopaná obec. Prach, špína hluk. Ale je to pro nás zásadní věc a za mě nejzásadnější investice,“ dodal Hlubinka s tím, že vše Suchý přijde na několik desítek milionů korun.

Dan Štěpánský.
V čele boskovické nemocnice končí Dan Štěpánský

Kanalizaci řeší také v Kuničkách, kde žije asi tři sta lidí. Obec se může napojit na čistírnu v nedaleké Doubravici nad Svitavou. To je však podle starostky Martiny Filoušové otázka několika desítek milionů a v současnosti mimo možnosti malé obce. Nechají si proto zpracovat studii, která by doporučila nejvýhodnější variantu. Ve hře jsou také domovní čističky nebo vlastní obecní čistírna. „Všechny varianty jsou nákladné, pokusíme se najít nejlepší řešení s podporou dotací. Splašky tečou do potoka Holešínka do obecního rybníka, který se zanáší. Rozbory vody necháváme dělat několikrát ročně a budeme žádat o prodloužení povolení vypouštění odpadních vod. To zatím máme do konce letošního roku,“ dodala Filoušová.

Tématu čištění odpadních vod v malých obcí se v regionu věnuje také senátorka Jaromíra Vítková. Uvedla, že obce, které mají specifický terén, často narážejí na to, že pro ně je vybudování centrální čistírny nereálné a neekonomické. „Pro některé je překážkou Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, který není v souladu s jejich představami a budoucím směřováním. Se starosty asi třiceti obcí jsme podali žádost o jeho aktualizaci,“ informovala Vítková.