Pokud chce, může přitom přispět jakýmkoli obnosem do připravené pokladničky. Pořadatelé ovšem berou jako podporu akce už samotnou účast lidí na ní, aniž cokoli zaplatí. I to je totiž jejím smyslem. Neformální setkání lidí dobré vůle v den, který má přídomek Štědrý. Příležitost zastavit se v předvánočním shonu a přijít nejen na polévku, ale i na kus řeči či pro betlémské světlo.

Letos se akce koná opět na Štědrý den pod vánočním stromem na Masarykově náměstí vBoskovicích, a to vdobě od 11 do 12 hodin.

Kromě polévky – tentokrát čočkové - si budou moci lidé odnést domů i duchovní symbol Vánoc vpodobě světla zBetlému, které přivezou členové místního 6. skautského oddílu Nibowaka. Spolupráce se osvědčila, o betlémské světlo je každý rok velký zájem, a tak skauti přijedou letos už popáté.

První ročník se konal vroce 1995 a hned napoprvé se podařilo vybrat 1000 korun, které pořadatelé věnovali dennímu stacionáři pro mentálně postižené děti Betany. Svýjimkou druhého ročníku počet příchozích lidí i vybraná částka rok od roku narůstá.

Loni – při dvanáctém ročníku - vydali pořadatelé na 180 litrů polévky. Přímo na místě asi šest set porcí, další polévku si odnášeli lidé domů ve vlastních nádobách. Na polévku stála po celou dobu dlouhá fronta. Na některé zájemce se dokonce nedostalo, přesto přispěli. Proto pořadatelé pro letošní rok uvažují, že uvaří ještě o jeden hrnec polévky více a budou ji vydávat ze dvou várnic najednou.

Loni vybraná částka se vyšplhala na rekordních 41.715,50 korun, a to za pouhou jednu hodinu. Tento obnos pořadatelé rozdělili mezi tři příjemce.