To je myšlenka projektu Otevřené oči, který si vymyslelo a zpracovává osmnáct studentek z 3.C boskovického gymnázia. „Projekt má být hlavně o lidech, pro lidi, o lásce, o pomoci,“ shrnula patronka projektu Jiřina Bártová.
Studentky jsou asi v polovině práce. Předevčírem dosavadní poznatky a postřehy představily formou působivého několikaminutového filmu a na výstavních panelech přímo v aule gymnázia.


Právě dokumentární film a putovní výstava budou hlavním hmatatelným výsledkem, který z práce děvčat vznikne. „Natočíme medailony z práce a života ve čtyřech zařízeních v Boskovicích. Ve stacionáři Emanuel, v Betany, domovu pro seniory a domu s pečovatelskou službou a dětské léčebně pohybových poruch,“ popsaly dívky, které se na prezentaci oblékly do červených triček s obrázkem otevřených očí. Film by na závěr chtěly opatřit titulky v angličtině.
Právě v hodině angličtiny nápad na projekt vznikl. Na studenty totiž silně zapůsobilo téma o bezdomovcích. „Začali jsme přemýšlet, jak se takovým lidem dá pomoci. Přes různé nápady jsme se nakonec rozhodli zůstat ve městě a věnovat se zařízením, která tady máme,“ vysvětlily studentky.


Kateřina Trnečková, jejíž skupinka mapuje život v Emanuelu, se přiznala, že s postiženými dětmi se setkala poprvé. „Měla jsem nějakou představu, ale nakonec bylo všechno jinak. Překvapilo mě asi všechno,“ řekla. Postupně nervozity ubývalo. „Určitě jsem se naučila, jak se k těmto lidem chovat. Musela jsem se naučit pracovat v kolektivu, poslouchat názory ostatních, nehádat se. Myslím, že toho bude ještě spousta, co se nám tato práce dá,“ míní dívka.
V zařízeních jsou aktivitou studentek nadšeni. „Je důležité, abychom se přestali dívat na lidi, kteří mají nějaký handicap, takovýma očima, jako to bylo ještě donedávna. Jsme za tuto dokumentaci rádi a hlavně mě těší, že se do toho pustili mladí lidé,“ řekla ředitelka dětské léčebny pohybových poruch Jana Lukešová.


Na boskovickém gymnázium mají s podobnými projekty řadu zkušeností. V minulosti mapovali náhrobky na židovském hřbitově, natočili filmy o boskovických Židech, co přežili holocaust, i o totálně nasazených za druhé světové války.