Starosta Jaroslav Dohnálek má na starosti sociální věci a zdravotnictví, finance, majetek a územní rozvoj. Místostarostka Jaromíra Vítková pak školství, životní prostředí, dopravu, cestovní ruch, památkovou péči, sport.

Oblast kultury připadla neuvolněnému radnímu Drahomíru Skořepovi. Návrh ještě musí schválit zastupitelé.