Pro školy a veřejnost je zatím otevřeno vpracovní dny od devíti do patnácti hodin. Odpoledne a večery mají většinou led pronajatý na tréninky hokejisti nebo firmy. Ve vyhrazených hodinách si ale i vtyto časy vněkterých dnech přijdou na své i amatéři bruslící jen pro radost. Vtomto týdnu je to například vpátek od sedmi do čtvrt na devět večer či vsobotu i vneděli od dvou do půl čtvrté odpoledne. Aktuální rozpis na jednotlivé dny najdou zájemci na www.sluzbyboskovice.cz.