„Z důvodu závažného porušení, respektive neplnění povinností vedoucího zaměstnance zaměstnavatele a ředitelky školy,“ stojí v usnesení, které jednohlasně schválilo všech deset přítomných radních.

Odvolání měla ředitelka obdržet v úterý. V patnáctidenní lhůtě má předat své zástupkyni vše, co souvisí s výkonem funkce ředitelky. Kraj připraví a vyhlásí na místo ředitele výběrové řízení.

Do té doby školu povede současná zástupkyně. „K odvolání jsme přistoupili na základě dvou hodnocení práce paní ředitelky ze strany inspektorátu práce a školní inspekce. A z důvodu dlouhodobé špatné pracovní atmosféry na škole. Ani při osobním pohovoru nebyla paní Matušková schopna navrhnout jakékoli řešení nastalé situace,“ informovala krajská radní pro školství Jana Pejchalová.

Stanislava Matušková se ke svému odvolání odmítla Blanenskému deníku Rovnost vyjádřit. „Nebudu to komentovat,“ ukončila hovor.

V minulosti odmítla, že by na škole docházelo k šikaně nebo psychickému nátlaku. „Pouze vyžaduji dodržování pravidel a povinností zaměstnance. Začátek problémů vidím v propuštění zaměstnanců bez kvalifikace, se kterým se někteří učitelé nevyrovnali,“ poznamenala tehdy.

Redakce oslovila několik bývalých zaměstnanců školy, kteří to viděli jinak. Jako například bývalá učitelka tanečního oboru Kateřina Prudíková. „Ve škole jsem pracovala asi patnáct let. Ale když se dostala k moci paní Matušková, odešla jsem prakticky jako první. Neberu jí, že chtěla dělat věci po svém, ale s lidmi jednala naprosto nepřijatelným a ponižujícím způsobem. Jako s posledními kopáči. Podle mého spravedlnost nakonec zvítězila. Snad se učitelům na škole bude s novým vedením pracovat lépe,“ uvedla.

Nedávno se asi třetina učitelů vzbouřila a žádala odvolání ředitelky. Pod žádost se podepsalo deset současných a tři bývali zaměstnanci školy. Vznikla i petice, kterou podepsalo přes dvě stě lidí.

Zaměstnanci a jeden z rodičů si stěžovali i na zvláštní praktiky při přijímání žáků a fungování Spolku na podporu ZUŠ. Česká školní inspekce jim nedávno v některých bodech stížnosti dala zapravdu. „Škola pochybila při přijímání žáků. V tanečním oboru nebyla jasně a transparentně nastavena kritéria,“ popsal jedno z pochybení náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Podle inspektorů nedošlo ani ke zlepšení vzájemné komunikace vedení školy a pedagogů oproti poslední kontrole před více než dvěma lety. Na škole situaci prošetřoval také inspektorát práce. „Kontrola neprokázala, že by ve škole jednoznačně docházelo k nerovnému zacházení a diskriminaci ze strany zaměstnavatele. Z šetření ale vyplynulo, že pracovní prostředí a podmínky nejsou ve škole zcela v pořádku. Existují určité pochybnosti o dodržování základních zásad pracovněprávních vztahů,“ uvedl mluvčí inspektorátu Richard Kolibač.