Procesní a personální audit má optimalizovat a zefektivnit práci organizací, které zřizuje město. „Pokud to bude možné, budeme samozřejmě také rádi, když se díky auditu podaří i uspořit nějaké peníze," uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Audit bude mít dvě části. „V procesní části se zaměří na analýzy pracovních náplní a vnitřních směrnic organizací. Dále vytvoření katalogu procesů, včetně návrhů na jejich optimalizaci. V personální části se zaměří na snímkování pracovních činností zaměstnanců, včetně návrhů na případné personální a organizační změny," přiblížil tajemník městského úřadu v Boskovicích David Škvařil.

Výběrové řízení na zpracovatele auditu vyhrála společnost Icontio CR. „Celková cena auditu bude 244 000 korun a budeme ho hradit z rozpočtu města. Žádné dotační tituly, ze kterých bychom audit mohli hradit, vypsané nebyly," uvedl tajemník.

S auditem v boskovických organizacích firma začala tento měsíc. „Zatím jsme si jen stanovili termíny, kdy se s pány, kteří budou audit zpracovávat, sejdeme. Nejprve se musí seznámit s pracovištěm a se zaměstnanci," řekl ředitel Kulturních zařízení města Boskovice Oldřich Kovář.

Jednat už auditoři začali i s vedením Služeb Boskovice. „Zatím si vyžádali nějaké podklady," uvedl ředitel Služeb Boskovice Milan Strya.

Na zpracování auditu má firma pět měsíců. Jestli po jeho vyhodnocení budou muset Služby Boskovice a KZMB udělat nějaké změny, je zatím otázkou. „Návrhy na opatření vyplývající z analýzy nelze v současné době předjímat," uvedl Škvařil.

V minulosti auditem prošel i boskovický městský úřad. „S jeho výsledkem jsme spokojení. Personální a organizační změny, které jsme na jeho základě udělali, přinesly efektivnější a úspornější fungování městského úřadu," uvedl Škvařil.

Podle Dohnálka chce vedení Boskovic postupně podrobit auditu co nejvíce organizací, které zřizuje město.

Zefektivnit svou práci se rozhodli i na městském úřadě ve Velkých Opatovicích. Zapojili se tak do projektu Moderní a otevřené město. Ten je zaměřený na strategické řízení, zavedení efektivních nástrojů řízení a kontrolu hospodaření města. „Předpokládáme, že práce na projektu potrvají zhruba rok a půl až dva roky," uvedl tajemník městského úřadu Velkých Opatovic Břetislav Strnad.

V Blansku procesní a personální audit neplánují. „Pro monitorování práce jsme zavedli systém CAS, přičemž jsme se zabývali i strukturou úřadu. Strukturu organizací, které zřizuje město, posuzuje městská rada," uvedl tajemník blanenského úřadu Josef Kupčík.