S pomocí městského architekta Zdeňka Fránka vyberou pět ateliérů a uspořádají mezi nimi architektonickou soutěž. Ty pak podle zadání a požadavků města vypracují návrh novostavby sportovní haly v Hybešově ulici. „Architektonická soutěž by měla být zárukou kvality tohoto projektu. Nyní se pracuje na jejím zadání a podmínkách. Vypsat bychom ji chtěli začátkem příštího roku. Ještě před tím ale budeme jednat se sportovci a také s lidmi, kteří měli v minulosti ohledně vybrané lokality pro stavbu haly problémy, abychom do zadání zapracovali případné připomínky,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Podle něj bude v zadání kladen důraz například na ekologický provoz a minimální hlučnost haly. Jednotlivé studie od architektů pak bude posuzovat odborná komise. Budou v ní tři zástupci města včetně zástupce opozice, městský architekt a tři nezávislí architekti. „Nebude to žádná politická porota, ale porota odborníků,“ poznamenal boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Vítěznou variantu by měla vedení města navrhnout v polovině příštího roku. Konečné slovo budou mít boskovičtí radní.

Autor vítězné studie dostane od města čtvrt milionu korun, zbylí účastníci pak částky v rozmezí sto až sto osmdesát tisíc korun. Vybraný návrh bude sloužit jako zadávací podklad pro výběrové řízení na zpracovatele kompletní projektové dokumentace. „K výběrovému řízení by mělo dojít na přelomu srpna a září,“ upřesnil Dohnálek.

Stavbu sportovní haly v této části města si však řada místních nepřeje. Část lidí z ulic Na Výsluní, Hybešova a Květná totiž chce stavbě sportovní haly bránit.

Může se tak opakovat situace před několika lety, kdy se v Boskovicích rozestavěla sportovní hala ve Slovákově ulici. Stavbu tehdy stoply protesty místních v kombinaci s technickými problémy ohledně špatného podloží. „Sportovní halu bych tady skousla. Ovšem za předpokladu, že bude kvalitní projekt, který zaručí, že se v této lokalitě nezhorší například hlukové podmínky. Doufám, že město bude na naše připomínky slyšet. Jiní lidé v sousedství jsou ale radikálnější a výstavbu haly si nepřejí,“ uvedla nedávno Michaela Žejšková z ulice Na Výsluní.