Stavba započala v říjnu roku 2021 a dokončena byla nyní v září. „Kvůli zvýšení kapacity čistírny odpadních vod byla vybudována nová aktivační a dosazovací nádrž. Nyní tedy bude mít čistírna odpadních vod tři aktivační a tři dosazovací nádrže. Ve všech nádržích jsou osazeny nové technologie pro zajištění biologického čištění splaškových vod dle úředně stanovených limitů,“ přiblížil ředitel boskovické divize VAS Petr Fiala. Od nových moderních technologií si navíc vodárenská společnost i město slibují úspory elektrické energie.

Cílem rekonstrukce bylo zvýšení kapacity přibližně o 50 %, tedy z 13 000 ekvivalentních obyvatel na plánovaných 20 000. Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 116 milionů korun. Kromě Boskovic bude nově na tuto čistírnu napojena také nedaleká Skalice nad Svitavou.

Kamera, pokuty, namátkové kontroly policistů. I přesto desítky lidí denně chodí po služebním přechodu na hlavním nádraží v Blansku dál.
Procesí mezi kolejemi v Blansku pokračuje. Přestupky monitoruje kamera