Zájemci mohou žádosti o grant písemně podávat po celý únor. „Každý žadatel od nás může dostat až padesát tisíc korun na svůj projekt. Můžu však už teď říct, že čím víc nákladů si zaplatí žadatel o grant sám, tím větší má šanci, že mu zbytek peněz na jeho projekt dáme my,“ připomněla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková s tím, že žadatel o podporu musí ze svého zaplatit minimálně třetinu celkových nákladů.

Příspěvky města na společensky prospěšné aktivity už jsou v Boskovicích tradicí. „Loni jsme přispěli například na výstavu psích miláčků, celoroční činnost pěveckého sboru Leoš, na vydávání Vlastivědných listů Klubem přátel Boskovic, pochod po dálničním tělese nebo sokolům na nácvik nové divadelní hry Limonádový Joe,“ vyjmenovala místostarostka.

Jeden pokus

Navíc ještě upozornila, že každý zájemce může žádat o grant jen jednou a jen na jeden projekt. „Příjemci dotace jsou občanská sdružení, obecně prospěšná společnost nebo církevní právnická osoba se sídlem v Boskovicích nebo působící na území města. V tom případě musí doložit, že cílovou skupinou projektu jsou lidé z Boskovic,“ doplnila Vítková.

Dalších padesát tisíc korun z letošního boskovického rozpočtu poputuje na podporu nesportovních organizací pro děti a mládež. „Přispějeme jim na jejich celoroční provoz, včetně nákladů na nájem nebo energie,“ dodala místostarostka.

Příspěvek od města na dobrou věc nyní dostal i boskovický Pionýr. Tento čtvrtek od dvou hodin odpoledne v Zámeckém skleníku už pojedenácté totiž pořádá tradiční Vítání nového roku pro hendikepované děti.