S rekonstrukcí některých částí však není vedení města spokojené. Výtky se týkají především chodníku na ulici Otakara Kubína. „Místy byla špatně usazená dlažba, chybělo dokončení obrubníků nebo odbočky k domům," vyjmenovala některé problémy místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Firma navíc nestíhá a požádala proto o posunutí termínu dokončení. Na ulici Otakara Kubína to je z desátého prosince na jednatřicátého. „Časový skluz je rovněž u budování parkoviště před nemocnicí i při stavbě chodníku ke hřbitovu," uvedla starostka Hana Nedomová. Vzhledem k nedostatkům rada města rozhodla, že uplatní sankce vyplývající ze smluv a případné reklamace.

Mezi již dokončenými je například chodník na jedné straně v ulici Švermově nebo u základní školy na náměstí 9. května. Ale také třeba v Mladkově. Šestimetrový pojízdný pruh byl opraven na Růžovém náměstí od Bezručovy ulice po ulici Kapitána Jaroše. „Protože nám zbyly nějaké peníze, mohli jsme na konci roku ještě udělat i chodník u autobusové zastávky na Sokolské ulici. Stál bez pěti tisíc půl milionu korun," dodala Vítková. Dělníci dokončují i opravy chodníků, které byly součástí rekonstrukce ulice Chrudichromská.