Podle primáře se v poslední době zvýšil hlavně počet artroskopických operací. „Vloni jsme jich na oddělení provedli víc jak dvě stě. Jejich výhodou je minimální doba hospitalizace pacienta, většinou jeden až dva dny,“ vysvětlil primář. Přibývá rovněž operačních náhrad kyčelních a kolenních kloubů. Operatéři jich ročně provedou více než sto osmdesát. Minulý rok byla také u větších operací zavedena rekuperace krevních ztrát, což představuje převody vlastní krve z krevních ztrát do šesti hodin po operaci.

Na ortopedické operace nepřijíždí do Boskovic jen lidé z blanenského okresu. „Léčíme pacienty také z přilehlých regionů, především Jevíčka, Protivanova a Moravské Třebové. Není výjimkou, že do naší nemocnice jezdí pacienti i ze vzdálenějších koutů republiky,“ řekl ředitel boskovické nemocnice Rostislav Verner.