Žádný takový ucelený materiál doteď v Boskovicích neexistoval. Současné vedení města si proto hned při svém loňském nástupu na radnici dalo jako hlavní úkol sestavit takový plán rozvoje. Ve středu jej zveřejnilo. „Slíbili jsme to v programovém prohlášení a také se na to bude v novém programovacím období hledět při žádostech o dotace z Evropské unie," uvedla starostka Boskovic Hana Nedomová.

Upozornila ale, že se jedná zatím jen o návrh. Kompletně je vypracovaná pouze analytická část. O strategické části chtějí radní diskutovat s lidmi na sezení u kulatých stolů v Zámeckém skleníku, které plánují na patnáctého září ve čtyři hodiny odpoledne. Strategický plán mají zastupitelé schválit v prosinci.

Zatím 200 stránek

Dlouholetý kritik boskovické radnice Vladimír Jakubec vnímá strategický plán jako krok správným směrem. Nesouhlasí ovšem s jeho formou. Podle něj měla být nejdříve diskuze s občany, při které by lidé jasně stanovili priority, které chtějí ve městě vyřešit.

Myslí si, že na setkání do skleníku přijde v září málo Boskovických. „Lidé se nezajímají, ani nemají informace," tvrdí Jakubec.

Už teď je rozhodnutý vyrazit diskutovat ke kulatým stolům architekt Jiří Klimek. „Určitě tam přijdu a řádně se nachystám," sdělil.

Dokument strategického plánu ještě ve své nedokončené podobě má téměř dvě stě stránek. Podle Klimka je to nešťastný model. „Kolik lidí se tím bude chtít probírat? Takový dokument musí existovat ve formě a rozsahu, který pochopí každý občan," míní.

Boskovická starostka v tom však problém nevidí. „Lidé se v tom neztratí. Nejdůležitější jsou vize na konci dokumentu," poznamenala a doplnila, že si každý nejspíš přečte jen oblast, která ho zajímá – sport, kulturu nebo třeba cestovní ruch.

Analytická část začala vznikat letos v únoru. V ní radnice formou silných a slabých stránek zkoumala devatenáct oblastí od školství přes dopravu až po ekonomiku města. „Je to důkladně zpracované," doplnila starostka.

Druhá strategická a kratší část obsahuje hlavní cíle a oblasti, kterým se má boskovická radnice věnovat. Jsou to zatím jen obecné fráze o posilování ekonomické stability, dostatečné nabídky bydlení a udržování města jako zajímavého místa. Dále jsou konkrétnější prioritní oblasti, které se ještě můžou změnit nebo doplnit. „Připomínky lidí vezmeme v potaz, vyhodnotíme a zásadní zaneseme do plánu," popsala Nedomová postup, jak náměty obyvatel zapracují do plánu.

Dodala, že to bude živý dokument, ke kterému budou dělat v dalších letech pravidelná setkání. Podoba strategického plánu se tak může na základě připomínek měnit.

Sportovní hala, která byla předmětem diskuzí posledního volebního období, je v mnohastránkovém dokumentu zmíněna jen okrajově. Ve strategické části se pod kapitolou kvalita života skrývá odrážka chybějící koncepce sportovišť. „Koncepce by měla dále umístit, případně navrhnout umístění pro víceúčelovou halu a sporty ve městě dosud nerealizované," píše se nenápadně v dokumentu, ačkoliv už analytická část hovoří o hale jako o hlavním problému v oblasti sportu.

Řeč je také o nutnosti řešit přerušený atletický ovál nebo umístění čtyřdráhové kuželny. Opozičního zastupitele za sdružení Sportovců Boskovice Radka Mazáče to nepřekvapuje. „Současná koalice jen přešlapuje, místo toho aby lidem dala každý rok jednu novou věc ve městě. A nemusí to být zrovna zmiňovaná hala," prohlásil Mazáč.

MAREK OSOUCH