„Od městského architekta neočekáváme projektování velkých staveb. Bude pro nás partnerem a poradcem při zadávání městských projektů ve veřejných soutěžích. Město naší velikosti by mělo mít také nějaký architektonický manuál. Jak například pracovat s vizuálním smogem, plánovat investiční záměry a rozvojové lokality. Tak aby vznikaly kvalitní prostory pro veřejnost. Architekt bude také naším poradním hlasem ve stavebních řízeních, ve kterých je město účastníkem,“ okomentovala novou pozici na městském úřadě boskovická starostka Jana Syrovátková.

Komfortnější a bezpečnější cestování z Blanska? Vlaky na sever staví u prvního nástupiště.
Bezpečnější cestování z Blanska? Vlaky na sever staví u prvního nástupiště

Podle Andrey Prajsové by město mělo veřejný prostor utvářet jako celek. Právě proto je dobré zapracovat na zmíněném manuálu. „V něm budou sepsány jednotlivé doporučení, názorně ukázány dobré a špatné příklady. Bude to taková kuchařka pro investory, jak nakládat s veřejným prostorem. A na něm budu v nejbližší době pracovat,“ uvedla architektka.

V minulosti se podílela na několika zajímavých projektech. Zúčastnila se například veřejných soutěží a s ateliérem Fabík jako spoluautor získala první cenu v soutěži o rekonstrukci Náměstí T. G. Masaryka v Táboře. „Následná realizace, na které jsem se aktivně podílela, mi dala obrovské množství zkušeností. Těším se, že je uplatním i v Boskovicích,“ informovala na webu města Prajsová.