Materiál čítající zhruba dvě stě šedesát stran nepřipravila odborná firma, ale úředníci boskovické radnice. „Úředníkům zpracování takového dokumentu nepřísluší a nemají na to čas," prohlásil bývalý tajemník Pavel Vlach.

Za dobře zpracované označil části o dopravě nebo životním prostředí, které vycházely z dříve vytvořených studií. „Lituji pracovníky odborů, kde nic takového nebylo. Pak se například dočteme, že v Boskovicích je velký nedostatek bytů, následně v jiné části, že jich stovky nejsou obsazené a na konci z dotazníků občanů vyplyne, že je tu špatná dostupnost bytů," uvedl Vlach.

Ten vzniklý dokument vnímá jako vhodný výchozí materiál pro zpracování plánu profesionální firmou. Jeho protinávrh však u zastupitelů neprošel.

Strategický plán město může průběžně upřesňovat a aktualizovat. „Každý rok bude připravován akční plán, " doplnil tajemník David Škvařil.

Také starostka Hana Nedomová zdůraznila, že dokument musí fungovat jako otevřený a údaje v něm se budou doplňovat podle potřeb. „Plán měl být schválen už dávno. Máme k němu připomínky, ale už je o co se opřít," shrnul současný stav zastupitel Josef Opatřil.