Boskovičtí radní chtějí přesunout jednu logopedickou třídu z jedné mateřské školy ve městě do druhé. Rodiče jsou proti a sepsali petici, pod kterou se jich podepsalo asi sto devadesát. Zástupci města se na zvláštní schůzce rodičům i učitelkám ze školek pokoušeli vysvětlit důvody svého rozhodnutí.

Matky a otce ale nepřesvědčili. Na závěr jednání dokonce vystoupila ředitelka Mateřské školy v Bílkově ulici, odkud má být logopedická třída přesunuta do školy v ulici Lidická, s nečekaným řešením, aby třídu ve „své“ školce zachovala.

Radní zdůvodňují svoje rozhodnutí z loňského listopadu tím, že když za šest set tisíc korun upraví prostory po bývalých jeslích v Lidické ulici, které jsou menší, a tudíž nejdou použít pro třídy s běžným počtem dětí, bude moci do velké třídy v Bílkově ulici docházet pětadvacet dětí namísto nynějších čtrnácti.

Třída, která tam nyní slouží jako logopedická, totiž může mít maximální kapacitu čtrnáct míst. Zatímco nyní je po jedné speciální třídě v každé z těchto dvou školek, od prvního září by dvě třídy měly být pouze v Lidické ulici.

„Nemáme zájem vám komplikovat život. Jako zřizovatel však nemáme povinnost zřizovat logopedickou třídu v každé školce. Ve školce Na Dolech také žádná není,“ uvedla místostarostka Jaromíra Vítková. Podle starosty Jaroslava Dohnálka jde městu o to, aby co nejvíce navýšilo počet míst v mateřských školách.

V příštích letech totiž ve městě mají vyrůst stovky nových bytů, takže o místa ve školkách bude větší zájem. „Nic nerušíme, nikomu nic nebereme. Jen možnost logopedické třídy nabízíme v jiné lokalitě,“ dodal starosta.

Větší zátěž pro děti

Rodičům vadí nejvíc to, že by museli děti vodit na druhou stranu města. To je nejen časově náročnější, ale i větší zátěž pro děti, které si budou muset zvykat na nové prostředí.

Některým by to způsobilo velké problémy. „Mně tím ztížíte život velmi. Bydlím ve Lhotě Rapotině, kde není školka. Pracuji v Blansku, starší dítě mi chodí do školy v Boskovicích ve Slovákově ulici, tudíž může vodit mladší do sousední školky Bílkova. Pokud bude třída přesunuta, nevím, jak to budu dělat,“ řekla jedna z matek v plném sále zasedací místnosti radnice.

Podle logopedky Reginy Müllerové ze školky Bílkova nemají děti jen lehké logopedické vady. „Jsou tady i děti s elektivním mutismem (tedy situačním a dočasným výběrovým mlčením – pozn.red.), které si těžko zvykají na nové prostředí,“ upozornila.

Ze strany rodičů dokonce padl návrh, že na zachování třídy v Bílkově ulici finančně přispějí. „Syn chodí do školky velmi rád. Nevím, jak bych mu změnu vysvětlil. Je opravdu nutné kvůli několika novým místům rušit něco, co funguje?“ ptal se jeden z otců.

Poslední slovo ve dvouhodinové diskuzi si vzala ředitelka Mateřské školy v Bílkově ulici Dagmar Nečasová. Ta nečekaně navrhla, že za zhruba dvě stě šedesát tisíc korun je schopna upravit nynější tělocvičnu na logopedickou třídu.

To by znamenalo, že stávající logopedická třída by mohla být přeměněna ve třídu pro pětadvacet dětí. „Chci, aby bylo spokojeno město i rodiče,“ vysvětlila. „Potřebujeme to písemně. Projednáme to, ale nechci, aby tady vznikl dojem, že radní tento návrh automaticky přijmou,“ uzavřela místostarostka.