Slavnostně ji odhalí v neděli ve tři hodiny odpoledne. „Nový pomník je nachystaný už od Vánoc, ale ještě jsme neměli vhodnou příležitost pro jeho slavnostní odhalení," vysvětlil borotínský starosta Zdeněk Toul. Tou je nyní vlastivědně-historická vycházka.

Stará upomínka na oběti války už se rozpadala. „Čtyři metry vysoký pomník byl z umělého kamene s ocelovými výztuhami uvnitř. Ty zrezivěly a začaly trhat kámen," přiblížil kameník Jan Leitgeb.

Z původního pomníku zachoval pouze desku se šestadvaceti jmény padlých obyvatel Borotína. Jako materiál použil žulu, která je mnohem kvalitnější a má podstatně delší životnost. Celkem zpracoval asi dva kubíky kamene a práce mu zabrala čtyři měsíce.

Rekonstrukce stála Borotínské necelých dvě stě tisíc korun. „Částkou kolem dvaceti tisíc korun přispěli v dobrovolné sbírce občané," dodal starosta Toul. Výhledově obec plánuje postupně obnovovat staré kříže u obce a kříž na hřbitově.

Odhalení je součástí vlastivědně-historické procházky, jak místní nazývají pravidelné toulky za poznáním historie obce a jejího okolí. Výletníky čeká okolo osmi zastávek.

Komentářem, historickými mapami a fotografiemi je doplní tradiční účastník a historik Michal Schuster. „Velice zajímavé bude zastavení u Hitlerovy dálnice, kde budu hovořit o zaniklém dělnickém pracovním táboře," řekl Schuster.

MARTIN DLOUHÝ