Radnice proto spolu s Místní akční skupinou Partnerství venkova Vísky vytvořila dokument nový. Jmenuje se Program rozvoje obce Borotín v letech 2015 až 2020. Koncem září ho budou schvalovat zastupitelé. „Bude nám sloužit k tomu, abychom věděli, jakým směrem se chceme v příštích letech ubírat. Sice máme hodně myšlenek v hlavě, ale je důležité mít je i na papíře. Je také zásadním dokladem při žádostech o dotace. Může nám to pomoci získat body navíc. Někteří poskytovatelé dotací chtějí totiž vědět, jestli investici, na kterou žádáme o peníze, plánujeme dlouhodobě," vysvětlil Toul.

Součástí dokumentu jsou i různé statistiky. „Například o složení obyvatelstva nebo o tom, kolik lidí dojíždí do zaměstnání. Abychom se měli o co opřít. Když budeme chtít třeba investovat do školky, musíme vědět, jestli počet dětí v ní bude přibývat, nebo ne," upřesnil borotínský starosta.

K tomu, co je v Borotíně potřeba vylepšit, se v létě mohli vyjádřit i obyvatelé. Prostřednictvím dotazníků, které jim doručili do domácností. „Ze zhruba čtyř stovek obyvatel jej vyplnilo asi sto třicet. Některé požadavky se budeme samozřejmě snažit zohlednit. Plánujeme například pokračovat v opravách silnic," sdělil Toul. Vedení obce se chce také zaměřit například na zateplení školky nebo rekonstrukci dětského koutku.