Farnost se tak připravuje na oslavy 880 let od postavení kostela, které se uskuteční v roce 2020. „V rámci příprav tohoto jubilea bylo v souladu se stanovisky orgánů památkové péče rozhodnuto o památkové obnově interiéru kostela spočívající zejména ve vysprávkách omítek a výmalbě,“ vysvětlil blanenský farář Jiří Kaňa.

O bohoslužby ale věřící během oprav nepřijdou. Od 11. března do 11. dubna se budou sloužit v Katolickém domě, který se nachází v blízkosti kostela.