Další poškozené kmeny kvůli bezpečnosti pokáceli pracovníci Povodí Moravy. Čerstvých okusů na březích této řeky a v její blízkosti neustále přibývá. „Před časem jsem viděl bobří hráz mezi Dolní Lhotou a Ráječkem. Zvedla se tam hladina řeky o více než šedesát centimetrů. Bobři se tam pustili i do velkých stromů. Bobří hráz tady nebyl více než dvě stě let,“ řekl Zdeněk Spíšek z Blanska, který se životu bobrů věnuje.

Podle odborníků žije na území naší republiky v současnosti v hrubých odhadech kolem šesti tisíc bobrů evropských. Před sedmi lety to byly zhruba čtyři tisíce. Až třetina s celkového množství těchto zákonem chráněných zvířat se může vyskytovat na jihu Moravy. „Bobr je velmi inteligentní a přizpůsobivé zvíře. Tím jak jeho populace vzrůstá, stále častěji se usazuje v blízkosti lidských sídel a ztrácí plachost. U nás nemá přirozeného predátora, takže se může v klidu rozmnožovat,“ uvedl Ondřej Mikulka z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity.

Mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař potvrdil, že bobři se vyskytují prakticky v celém povodí Moravy. „Nejvíce v celém povodí dolní Dyje, Moravě od Lanžhota až po Šumpersko včetně přítoků, na Bečvě od soutoku s Moravou až po Valašské Meziříčí. Ale také na Svitavě a Svratce. Jeho činnost pozorujeme dokonce i na odvodňovacích kanálech,“ informoval Chmelař.

Polévka pro chudé i bohaté oslavila čtvrt století. V Boskovicích se stala součástí Štědrého dne. Příspěvek za porci je dobrovolný, stejně jako jeho výše. Vybrané peníze pak pomáhají lidem z regionu v nouzi.
Polévka pro chudé i bohaté: První ročník? Tisíc korun, říká pořadatel

Škody, které bobři způsobují, vznikají především vlivem bobřích hrází, které vzdouvají vodu a vedou k zaplavování okolních pozemků a také výtoků z kanalizací. „Tyto překážky z koryt toků pravidelně odstraňujeme. Stejně tak postupujeme v případě stromů, které jsou nahlodané a mohou při pádu něco poškodit nebo někoho zranit. V některých případech pomůže oplocení stromů. Výrazné škody nám pak také vznikají narušením ochranných hrází, kde si bobr vytváří nory. Tato poškození mohou vést k průsakům hrází a jejich destrukci,“ upřesnil Chmelař.

Nemalé škody bobři způsobují na břehových a pobřežních porostech. Ročně tak počítají vodohospodáři v povodí Moravy a Dyje škody v řádu jednotek milionů korun. Velké škody v minulosti zůstávaly po bobrech také v zámeckém parku v Lednici. „S bobry tady začaly velké problémy asi před patnácti lety. Pět let trvalo, že se nám podařilo škody omezit. Elektrický ohradník nám ničili turisté a další navrhovaná opatření nefungovala. Masivním okusům stromů zabránily až speciální nátěry s obsahem písku a oplocení,“ informoval správce parku Oto Bernard.

Premiéra komedie Jako za živa v podání Divadelního spolku Rájec-Jestřebí.
Ráječtí divadelníci nastudovali komedii "Jako za živa"

Podle odborníka Ondřeje Mikulky však činnost bobrů částečně pomáhá vracet vodním toků přírodní ráz a pomáhá zadržovat vodu v krajině. „V minulosti se u nás řeky za obrovské peníze narovnaly a voda se z krajiny vytrácí. Klesá i hladina spodních vod. Kaskáda bobřích hrází dokáže na menších tocích zadržet bleskovou povodeň. Udrží vodu v korytě, co se odráží na pestřejší skladbě živočichů i hmyzu,“ dodal Mikulka.