Soutěž vyhlašuje město Blansko kupříležitosti konání prvního ročníku Vítání svatého Martina vBlansku. Výtvarná soutěž pro děti zblanenských škol má jedno jediné téma: „Jak si představuji svatého Martina“. Cílem soutěže je získat co nejvíc obrazů nebo iplastik svatého Martina, provedených libovolnou výtvarnou technikou (kresba, malba, grafika, keramika atd…).

Všechny práce budou vystaveny na blanenském zámku dne 10. listopadu 2007. Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích:

 

Kategorie A: děti zmateřských škol
Kategorie B: mladší žáci 1. – 4. ročník
Kategorie C: starší žáci 5. – 9. ročník

 

V sobotu 10. listopadu 2007 po svém příjezdu do Blanska vylosuje sám svatý Martin zkaždé kategorie tři výherce, kteří obdrží věcné ceny od Města Blansko anealko nápoje zprodukce Pivovaru Černá Hora.

Svá dílka označená na zadní straně jménem, adresou akategorií můžete přinášet do Blanenské informační kanceláře Blanka, Rožmitálova 6, Blansko, každý všední den od 9.00 do 18.00 vsobotu od 9.00 do 12.00 h. Uzávěrka soutěže je 8. listopadu 2007.