Žadateli o půjčku pro rok 2008 z Fondu rozvoje bydlení města Blanska se mohou stát lidé, kteří vlastní bytové a rodinné domy nebo jen část těchto budov, které slouží k bydlení. Pokud zájemci splní další požadované podmínky, mohou si vyzvednout formulář žádosti již od včerejška na podatelně Městského úřadu v Blansku. Své žádosti by pak měli vrátit zpět na podatelnu do druhého listopadu.


Lidé mohou získat půjčku jen do poloviny předpokládaných nákladů na stavbu. Tyto peníze jsou úročeny třemi procenty ročně.