A ne jen jednu. Napadnou rozhodnutí krajských úředníků, kteří podle informací Deníku dali zapravdu dvěma blanenským opozičním zastupitelům z uskupení Fórum Blansko. Jan Došek a Lukáš Toman žádali podle zákona o svobodném přístupu informací mimo jiné o sdělení počtu firem, které projevily zájem účastnit se výběrového řízení na zmíněnou zakázku a také jejich jména. To město odmítlo.

Kraj byl nedávno ovšem jiného mínění a město má podle jeho rozhodnutí požadované informace sdělit. Patnáctidenní lhůta uplyne v závěru tohoto pracovního týdne. Město se však rozhodlo pro žaloby. „S právním výkladem kraje se neztotožňujeme. Proto podáváme žaloby. Jeho rozhodnutí podle nás staví individuální právo na přístup k informacím nad ochranu regulérnosti veřejné soutěže. V našem případě totiž nejde o standardní výběrové řízení a to kraj nezohledňuje. V tuto chvíli je stále živé, nejsou v něm podány ani předběžné nabídky,“ řekla ve čtvrtek ráno Deníku mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Ilustrační foto
Velká policejní akce na Blanensku začíná. Víme, kde budou v pátek měřit rychlost

OBAVY Z OVLIVNĚNÍ ZAKÁZKY

Město má podle ní velké obavy, že po zveřejnění požadovaných informací se mohou dostat na veřejnost a ovlivnit zmíněnou zakázku. Tu může vzápětí někdo napadnout a v krajním případě celý projekt stopnout. „Zastupitelé po nás chtějí informace, které nemáme. Má je hodnotící komise a administrátor veřejné zakázky. Můžeme nařízení kraje jako nadřízený orgán poslechnout a zbavit dotčené osoby mlčenlivosti, ale zároveň riskujeme regulérnost celé soutěže. Výběrové řízení by se mohlo neúměrně protáhnout, zakázka výrazně prodražit a někdo ji napadnout. U soudu si chceme vyjasnit výklad zákona, který je za nás v tomto případě nejasný. I s ohledem na postup při zadávání dalších zakázek,“ sdělila Komárková.

Na vyjádření krajských úředníků redakce čeká. Pikantní na celé záležitosti je, že starosta Blanska Jiří Crha je zároveň vysokým krajským úředníkem, náměstkem jihomoravského hejtmana pro dopravu. A také to, že jeden správní orgán žaluje druhý. „Na počet uchazečů a jejich jména jsem se ptal jako zastupitel města už před několika měsíci. Nabízel jsem, že podepíšu mlčenlivost. Informace jsem pak nedostal ani na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Proto jsem se obrátil na kraj, podobně to udělal i kolega. Krajský úřad ve finále rozhodnutí města zrušil, teď Blansko podává správní žalobu. Podle právníků je to dost neobvyklý krok, aby město žalovalo kraj,“ řekl Deníku opoziční zastupitel Jan Došek.

Blanensko do zelena a v květu. Centrum Blanska a Boskovic zdobí tulipány. Další část rozkvetlého regionu zachytil motorový paraglidista Petr Buchta. Se souhlasem města Blanska
Budete koukat. Paraglidista zachytil rozkvetlé Blanensko z ptačí perspektivy

Dodal, že správní žaloba nemá odkladný účinek a sdělení požadovaných informací by mělo být v tuto chvíli vymahatelné. „Od města to vnímám jako zdržovací taktiku. Soud se může táhnout a výběrové řízení na výstavbu lázní do té doby dávno skončí. Vadí mi, že ani jako zastupitelé nemáme k této klíčové investici města prakticky žádné informace,“ poznamenal Došek.

Blanenští u projektu nových lázní zvolili metodu Design and Build, kde odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena na zhotovitele stavby. Ten ještě ale není vybraný. V současné době probíhá zadávací řízení, ve kterém město prostřednictvím nezávislého administrátora veřejných zakázek hledá firmu, která bude mít na starosti stavbu nového bazénu. „Informace, které část opozice požadovala by mohly vést k narušení hospodářské soutěže, cenovým dohodám a v důsledku toho k prodražení celé zakázky. Podobné riziko nelze podceňovat. Zveřejníme je až v momentě, kdy nabídky nebude možné upravovat a kdy to bude možné i podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ zdůraznila Komárková.

Svátek pro lovce pstruhů. Na řece Svitavě zahájili sezonu.
Svátek pro lovce pstruhů. Na řece Svitavě zahájili sezonu

LÁZNĚ ZA 238 MILIONŮ

Náklady na zbourání starých lázní a stavbu nového bazénu by se totiž měly pohybovat kolem 238 milionů bez daně. Podle nedávného vyjádření vedení dvacetitisícového města, mají demolice i stavební práce začít v letošním roce. Předpoklad zahájení zkušebního provozu je konec příštího roku. „Krytý bazén je pro Blansko stále jedním z klíčových projektů. V letošním rozpočtu na něj pamatujeme částkou patnáct milionů korun. Pokud práce budou postupovat rychle, jsme schopni vyčlenit až čtyřicet milionů,“ sdělil starosta Jiří Crha.

S ohledem na náročnost stavby a na základě doporučení administrátora veřejných zakázek přistoupilo město k variantě zadávací řízení pomocí jednacího řízení s uveřejněním. „Veřejnost se může domnívat, že se kolem výstavby lázní nic neděje, protože ještě není vybraná stavební firma. Ale tak to není. V případě krytého bazénu nejde o klasické zadávací řízení, ve kterém zájemci o zakázku do určitého konkrétního termínu podají své závazné nabídky. Těmi se hned v následujícím kroku zabývá hodnotící komise podle předem stanovených kritérií,“ reagoval nedávno na dotazy veřejnosti i zastupitelů vedoucí oddělení investic Marek Štefan.

Boskovice. Ilustrační foto
Boskovice zvou na start turistické sezony. V plánu je 11 kilometrů i tombola

Dodal, že v případě jednacího řízení s uveřejněním se zjišťuje nejprve zájem firem o zakázku a posuzuje se, jestli zájemci splní nezbytné kvalifikační předpoklady. Firmy, které splní předem dané podmínky, následně podávají předběžné nabídky. „A v rámci dalších fází řízení se o nich s uchazeči podrobně jedná. Po vzájemných konzultacích může dojít ještě k úpravám technických požadavků nebo zpřesnění zakázky,“ dodal Štefan.

Nedávno skončila první fáze zadávacího řízení. Po zhodnocení žádostí o účast v zadávacím řízení byli zájemci o stavbu bazénu vyzváni k podání předběžných nabídek. Až poté, co zájemci o zakázku v další fázi podají závazné nabídky, z nich následně rada na doporučení hodnotící komise vybere tu nejvhodnější.

Policie. Ilustrační snímek
Rodinný dům v Blansku se stal terčem zlodějů. Ukradli cennosti i obrazy

Z usnesení blanenské rady ze začátku března zveřejněného na webu města vyplývá, že ze zadávacího řízení u zakázky na stavbu bazénu vyloučila jednoho účastníka. Protože nesplnil předepsané podmínky, respektive nedoplnil potřebné údaje nebo je neobjasnil. „V zápise z rady který je neveřejný, ale zastupitelé ho mají, o tom ale není půl slova. K tomuto bodu není v zápise jedna jediná věta,“ poznamenal opoziční zastupitel Došek.

Krytý bazén v Blansku je zavřený už třetím rokem kvůli havarijnímu stavu střechy na budově staré několik desítek let. Poté v areálu lázní fungovala ještě sauna, posilovna, rehabilitační bazén a masáže. Pak je městská společnost Služby Blansko, která zmíněný objekt provozuje, uzavřela od loňského ledna také. Důvodem byly rostoucí provozní náklady a špatný technický stav budovy.