Za peníze z prodeje bytů se Blanenští dočkají nových silnic, přehlednějších křižovatek i opravených chodníků. Přestože při sestavování rozpočtu původně chtěli zastupitelé Blanska letos na opravách silnic ušetřit, nyní se do nich rozhodli vložit dalších pět miliónů korun.

„Při schvalování rozpočtu v březnu jsme nepočítali s žádnou velkou sumou na opravu chodníků a silnic ve městě. V rozpočtu jsme totiž museli škrtat a zajistit nejdřív nutný chod města. Nakonec jsme ale získali peníze z prodeje bytů, se kterými jsme původně nepočítali,“ upřesnil blanenský místostarosta Jindřich Král.

V Blansku začali před několika měsíci prodávat nájemníkům městské byty. Letos v rámci bytového hospodářství přibývají do městské pokladny také peníze z prodeje volných bytů. „Prodej městských bytů úspěšně pokračuje, všech sto devadesát nájemníků, kteří o ně projevili zájem, bude uspokojeno. Také volné byty se nám daří prodávat. Z jedenácti nabízených máme kupce na devět,“ uvedl místostarosta Blanska Lubomír Toufar.

Většinu peněz utržených za byty chtějí v Blansku vložit zpět do bytového hospodářství. Za část z toho budou ale Blanenští chodit po spravených chodnících a ulicích. „Z prodeje bytů se nám obálkovou metodou podařilo ušetřit pět miliónů korun. Kromě nutných správek po zimě za ně připravujeme k rekonstrukci například ulici Žižkovu, na které chceme předláždit chodník podél Dělnického domu,“ přiblížil Král.

Nový chodník před Dělnickým domem vyjde Blanenské na čtyři sta padesát tisíc korun. „Toto místo už nutně potřebuje opravit. Je blízko centra a navíc dost frekventované. Kromě toho se chystáme upravit ulici Leoše Janáčka a křižovatku u nové Pošty,“ vyjmenovával Král. Křižovatku na Masarykově ulice u pošty chtějí v Blansku pro řidiče udělat přehlednější do konce letošních prázdnin. Jednou ze změn tam bude například zjednosměrnění vedlejší Hybešovi ulice.

Křižovatka u lázní

Původně Blanenští počítali s tím, že do rozbitých silnic a chodníků vloží maximálně sedm set tisíc korun. Za tuto částku zamýšleli opravit jen ta nejpalčivější místa. Nyní kromě správek si chtějí poradit také s některými dlouhodobými problémy města. „Nutně musíme vyřešit například křižovatku ulic Poříčí a Mlýnská u Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Často si nám stěžují maminky dětí, které tam chodí na basketbal nebo do plavání, že se kvůli frekventované silnici a nebezpečným přechodům bojí děti pouštět samotné,“ popsal blanenský místostarosta Jindřich Král.

Bezpečnost chodců na křižovatce ulic Mlýnská a Poříčí se v Blansku chystají zvýšit pomocí ostrůvku uprostřed silnice a nasvícením obou blízkých přechodů. Úprava křižovatky za čtyři sta padesát tisíc korun by tam však neměla být konečná. „Bohužel zatím nevyřešíme problematické odbočování doleva z ulice Mlýnská. To se nám snad časem podaří pomocí okružní křižovatky,“ dodal Král.

Boskovice dají méně

Také v Boskovicích opravují chodníky a ulice města po zimě. Narozdíl od Blanenských si musí letos vystačit s necelýma dvěma milióny. „Na opravu komunikací jsme vyčlenili milión devět set tisíc korun. Doufáme, že tato částka postačí. Chodníky i silnice jsou totiž potřeba spravit téměř v celém městě,“ uvedla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

V těchto dnech už v Boskovicích na chodnících a silnicích pracují. „Se správkou po zimě už jsme začali. Práce pokračují například v ulici před nemocnicí nebo na parkovišti u Zlaté růže. A postupně budeme spravovat chodníky v Boskovicích skoro všude,“ dodala Vítková.