Dluhy sice přestaly narůstat závratným tempem jako v minulosti, ovšem jejich vymahatelnost je problematická. „V současnosti stále evidujeme dluhy na nájmu v celkové výši asi sedm a půl milionu korun. Ve většině případů se jedná o staré dluhy lidí, kteří už v městském bytě dávno nebydlí. Vymáháme je soudní cestou. Tím, že už uzavíráme smlouvy jen na dobu určitou, tak nové dluhy narůstají méně, protože lidé riskují, že pokud budou dlužit, tak jim smlouvu neprodloužíme," řekla Martina Kučerová, referentka bytového hospodářství z blanenského odboru komunální údržby.

Blansko v současnosti vlastní osmdesát čtyři bytů, které pronajímá. Na jejich obsazování vede pořadník. Dále má třicet tři bytů s předplaceným nájemným. „Dalších sto dvacet sedm bytů je v domě s pečovatelskou službou a třináct bytů je bezbariérových. Sto devadesát pět bytů jsou domy se společenstvím vlastníků jednotek, které se po uvolnění nabízejí k odprodeji," upřesnila Kučerová.

V Boskovicích je v majetku města tři sta čtyřicet pět bytů. Z toho dvě stě třicet pět provozuje Městská správa sociálních služeb. Sto deset bytů Boskovičtí pronajímají lidem s trvalým pobytem ve městě nebo těm, kteří tam pracují. Úředníci je přidělují podle pořadníku a stanovených pravidel. Podle tajemníka boskovického úřadu Davida Škvařila uzavírá město s nájemníky smlouvy na dobu určitou. V případě neplacení nájemného podobně jako v Blansku smlouvu město neprodlouží a dluhy vymáhá soudní cestou. „V tuto chvíli neplatiči dluží asi sto šedesát tisíc korun. Není to přesná částka, protože některé platby jsou teprve na cestě," dodal Škvařil.

Město Letovice má devadesát jedna bytů a čtyřicet čtyři bytů je v Domově s pečovatelskou službou. Při jejich přidělování berou zřetel na žadatelovu životní situaci. Každou žádost a způsob přidělení bytu posuzuje sociální pracovnice nebo sociálně-zdravotní komise. „U přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou je zřejmé, že tyto byty nejsou určeny pro všechny žadatele, ale zejména pro určitou věkovou skupinu s určitým zdravotním stavem," sdělila vedoucí letovického finančního odboru Lucie Bousková.

Obecní byty jsou v Letovicích dostupné všem. O tom, zdali někdo dostane od města byt, rozhoduje rada města. Podle Bouskové v Letovicích s neplatiči nájemného velké problémy v městských bytech v současnosti nemají. „V případě, že se tento problém u nájemníka objeví, s neplatičem to hned řešíme. U sociálně slabších rodin se uzavře nájemní smlouva buďto na čtvrt roku, nebo na jeden měsíc. Současné pohledávky po splatnosti se nám daří většinou vyřešit dohodou se splátkovým kalendářem," dodala letovická úřednice s tím, že starší dluhy na nájemném vymáhá město soudní cestou.

SIMONA FEILHAUER