Příští léto už tam možná postaví stany s podsadou blanenští skauti. Areál totiž mají v budoucnu využívat jako tábořiště. „Blanenská farnost jedná s městem Blanskem o směně pozemků. Výměnou za pozemky ve městě má získat areál v Kunžaku, který by využívali blanenští skauti jako svoje tábořiště. Je to pro nás velmi atraktivní lokalita v krásné přírodě České Kanady. Jediný problém je, že je to skoro dvě stě kilometrů daleko, ale to není zásadní překážka," řekl Jan Bobr Pořízek, vedoucí skautského střediska Světla.

Podle něj má blanenské skautské středisko necelých čtyři sta členů v osmi oddílech. Vlastní tábořiště jim chybí. „Na letní tábory jezdíme do nedalekých Vysočan, kde je pronajatá louka. Vlastní tábořiště ale nemáme. Navíc je nás hodně a prostřídat se s turnusy o prázdninách je docela problém," dodal Pořízek. Další blanenské skautské středisko Srdce na dlani má dlouhodobě pronajaté tábořiště v Kozárově.

Marné pokusy o prodej

Areál Kunžak leží na ploše jeden a půl hektaru. Kromě louky k němu patří i zděná hájenka, stodola a několik buněk. Vše je ovšem ve velmi špatném stavu. Navíc bez elektřiny a tekoucí pitné vody. Posledních několik let ho provozovala městská společnost Služby Blansko. Zástupci města se rekreační středisko snažili v minulosti opakovaně prodat. Neúspěšně. „Do opravy zázemí by město muselo hodně investovat. Otázkou je, pro koho by to bylo. Je to přece jen hodně z ruky a moc lidí z Blanska tam v posledních letech stejně nejezdilo. Proto bylo rozhodnuto o prodeji. Začínali jsme někde na milionu a půl a cenu postupně snižovali. Jeden zájemce nabídl asi tři sta tisíc, a to bylo málo," uvedl vedoucí odboru komunální údržby na blanenské radnici Petr Rizner.

O turistický areál v Kunžaku nakonec projevila zájem blanenská farnost. Výměnou za pozemky ve městě. „V Kunžaku jsme se byli několikrát podívat. Podmínky jsou tam opravdu bojové, ale to skautům nevadí. Tábory stejně pořádají v divočině a elektřinu nebo zděné budovy nepotřebují. Úzce s nimi spolupracujeme a tohle nám připadlo jako dobrá nabídka," vysvětlil blanenský farář Jiří Kaňa.

Směnu pozemků už schválilo blanenské zastupitelstvo. Nyní se dolaďují smlouvy. Farnost za zchátralý areál smění s Blanskem tři pozemky ve městě. Jedná se o plochu patnáct set metrů orné půdy nad blanenskou nemocnicí, o pozemek v blízkosti silnice na Horní Lhotu nedaleko garáží v sídlišti Zborovec a část chodníku před farností. „V těchto lokalitách díky tomu zcelíme pozemky města. Je to výhodné, hlavně co se týká inženýrských sítí. Farnost ještě doplatí asi padesát tisíc korun," sdělil vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan.