V severní části regionu se tak výrazně navýší množství naskladněného posypového materiálu. V Blansku nyní měli k dispozici zhruba tisíc tun soli, podobně jako v Boskovicích. V Tasovicích to je přibližně tři sta tun a v Tišnově maximálně šest set tun. Tato skladovací místa zůstanou zachována.

Od nových prostor si kraj slibuje také ekonomičtější provoz a roční úsporu odhadem až milion dvě stě tisíc korun. Pokud sklady naplní v letním obdobím, kdy jsou ceny příznivější, mohou odhadem ušetřit až 1,2 milionu korun ročně.

„Za poslední rok jde o výstavbu již druhé haly na sůl v našem kraji. Hospodárněji tak fungujeme už díky nové hale v Moravském Krumlově, kterou jsme dokončili v polovině loňského roku. Ještě dříve pak vznikly haly v Hodoníně a v Brně,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy a starosta Blanska Jiří Crha.

Dosud silničáři na Blanensku museli během zimy zásoby průběžně doplňovat a to je stálo více peněz. Rozdíl mezi letní a zimní cenou se podle nich dlouhodobě pohybuje kolem tří set korun za tunu soli bez daně.

Převozům do jiných skladů se nevyhnou

„Díky výraznému navýšení zásob po výstavbě nové haly v Blansku nebude nutné provádět nákupy za zimní cenu. Samozřejmě se nevyhneme převozům do jiných skladů, ale náklady na převoz jsou nižší než nákup za zimní cenu a dále se eliminuje problém s kapacitou dopravců a výrobců přímo z Německa nebo Polska. Současně předpokládám, že tato hala bude sloužit i jako zásoba pro navazující cestmistrovství jako jsou například Rosice nebo Vyškov,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Solná hala bude téměř nepřetržitě zatížena značným množství skladované soli. A také pohybem těžké techniky. Její půdorys má rozměry čtyřicet krát šestadvacet metrů a vysoká bude téměř deset metrů.

Obnovu vodní nádrže Skalice nedaleko Boskovic dokončili pracovníci Povodí Moravy, zahájili její napouštění.
Vodohospodáři dokončili obnovu vodní nádrže Skalice. Podívejte se na ni z výšky

Tomu musí odpovídat složení jednotlivých stavebních komponentů. „Založení sloupů je provedeno na dvoustupňových železobetonových pasech. Hlavní nosné sloupy jsou zdvojeny, některé jsou navrženy na přitížení od uskladněné soli. Podlahová železobetonová deska s tloušťkou dvě stě padesát milimetrů je dodatečně vyztužena, aby odolala smykovému zatížení od pohybu těžkých vozidel,“ popsal detaily stavby krajský mluvčí Petr Holeček.

Součástí haly je také technologie na výrobu a skladování solanky, včetně míchací stanice opatřené nádrží o objemu pět tisíc litrů a dalšími dvěma o objemu deset tisíc litrů. Veškeré vnitřní prostory haly musí být navíc speciálně ošetřeny, aby odolaly chemickému působení soli.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Součástí stavby je i přístřešek z betonových bloků rozdělený do pěti samostatných boxů o celkovém půdorysu pětatřicet krát deset metrů a vysoký bezmála osm metrů. Konstrukční prvky jsou obdobné jako u solné haly.

V areálu blanenských silničářů se počítá také s dvoukomorovou retenční nádrží na zachycování povrchové vody s objemem 86,5 kubíků. „Všechny tyto objekty si vyžádají hrubé terénní úpravy a následné zpevnění okolních ploch v požadované dimenzi pro pohyb těžkých vozidel a napojení na technickou infrastrukturu areálu. Navíc, stavba se bude zakládat na velmi nestabilním podloží, je tam navážka a bažinatý terén, i toto je velmi nákladná část stavby,“ dodal Holeček.

Orientační ceny jednotlivých stavebních objektů (včetně daně):

  • Stavba skladu posypové soli 38 milionů
  • Stavba přístřešku 11 milionů
  • Hrubé terénní úpravy a zpevněné plochy 16 milionů
  • Objekty technické infrastruktury 10 milionů
  • Ceny jsou stanoveny v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení a mohou se lišit od výsledné nabídky po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

Zdroj: Jihomoravský kraj