Podle nich je dosavadní zastávka umístěná na nevhodném a nepřehledném místě. Na horizontu, kde není chodník a je nebezpečí kolize chodů s vozidly. „Zastávka je nevhodně umístěná na horizontu a je velmi nebezpečná nejen při vystupování (ze směru do Blanska), ale zejména při chůzi podél silnice směrem dolů k chatové a rekreační oblasti. Není zde totiž žádný chodník ani jiná možnost, jak silnici obejít a neriskovat tak v lepším případě zranění na tomto poměrně frekventovaném místě,“ zveřejnili zástupci města část korespondence s místními na webu dvacetitisícového města.

Komfortnější cestování. Do stanice Babice projdou pěší po opravené lávce.
Komfortnější cestování. Do stanice Babice lidé projdou po opravené lávce

Mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková uvedla, že žádost na vybudování nové zastávky město řešilo už zhruba před deseti lety. Tehdy místní měli požadovat výstavbu zastávky naproti té stávající. Dotčený pozemek ale město nevlastnilo. „Když jej město v roce 2019 vykoupilo, místní už avizovali, že by uvítali změnu umístění zastávky blíže k nemovitostem na Žižlavicích. Podmínkou města na přesun autobusových zastávek v té době byl bezúplatný zisk pozemků, na kterých měly být zastávky umístěny, k tomu dosud nedošlo,“ popsala situaci Komárková.

Nyní už je prý majetkoprávní vypořádání s majiteli pozemků předjednáno. „Radní proto vzali na vědomí petici za zřízení/přesun autobusové zastávky Žižlavice s tím, že případné zařazení do rozpočtu města na rok 2024 bude projednáváno společně s ostatními investičními akcemi,“ informovali zástupci města.