Nový seriál Blanenského deníku Rovnost, Blanenský chodec, snad osloví rodáky, obyvatele i návštěvníky, všechny, kdo mají město Blansko rádi. Ve výsledné podobě si můžeme prohlédnout historické budovy na fotografiích, pamětní desky, kříže, kašny, novodobé památníky i významné osobnosti doslova krok za krokem anebo tento výlet Blanskem absolvovat.

Kromě nezbytných historických faktů se budeme zabývat lidmi. Zajímavými, známými i zapomenutými, kteří se ve městě narodili, případně k němu mají vztah, každopádně však v Blansku zanechali své stopy. V samotném městě se nachází řada míst, za kterými se stojí vypravit. Jsou to místa spojená s určitými historickými etapami Blanska. Lidé za sebou zanechali některé stavby, které je připomínají dodnes.

Pro osvěžení začínáme krátkou procházkou historickými fakty Blanska. První zprávy o Blansku pocházejí z roku 1136 v jedné z listin olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, jako o součásti olomouckého léna. Jméno Blansko je českého původu a snad označuje místo na bažinách neboli lukách.

Původní osada Staré Blansko se nacházela na pravém břehu Svitavy pod hořickými kopci. Koncem 13. století byla na protějším břehu založena osada Nové Blansko, která se stala postupně středem Blanska. Obě části byly správně a ekonomicky samostatné až do roku 1526. V roce 1580 byla osada Blansko povýšena na městečko.

Nová historie městečka je spjata s rozvojem průmyslu, hlavně železářství. V roce 1698 založil slezský rod hrabat Gellhornů v údolí Punkvy první železný hamr. V tradici železářství pokračovali další majitelé železáren Salm–Reifferscheidtové, kteří výrobu železa, později umělecké litiny, rozšířili a zdokonalili. V roce 1896 prodávají železárny pražské firmě Breitfeld-
-Daněk, panství si však podrželi až do roku 1945.

Velký význam pro rozkvět Blanska měla výstavba železniční tratě z Brna do České Třebové, která se začala stavět od listopadu 1843. Úsek Brno-Blansko stavěla italská firma Tallachini, trasu Blansko – Česká Třebová moravská firma bratří Kleinů. Je neuvěřitelné, že na trati byl již 1. ledna 1849 zahájen provoz, i když jen po jedné koleji. Položení druhé koleje bylo dokončeno až po dvaceti letech.

Dekretem císaře Františka Josefa I. v roce 1905 bylo Blansko povýšeno na město. V roce 1949 se stává okresním městem, kterým s menšími změnami je dosud i po reformě územního členění státu v roce 1960. Dnes má Blansko přes dvacet tisíc obyvatel.

Co možná nevíte

v období římské kultury byly oblast Blanenska a celé údolí Svitavy důležité, procházela tudy obchodní stezka od jihu (z Podunají) k severu (do Čech). Dokladem jsou nalezené římské mince jak v místech nynějšího Blanska, tak i v Jedovnicích a Holštejněsvahy Blanska pokrýval hustý, neproniknutelný listnatý les, převážně bukový, místy s mohutnými lipovými a dubovými hájiprvotní příčinou vzniku osady byla trasa obchodní stezky, bohatství železných rud a tím záhy se rozvíjející průmysl a obchodsprávce panství bydlel v důkladně hrazené budově (hradu). Zbytek osady tvořily menší hrazené dvory kolem hlavní budovy. Tyto stavby stály v bezprostřední blízkosti nynějšího kostela svatého Martina na Starém Blansku

PAVEL SVOBODA