Náklady na opravu silnice odhadují zástupci města na částku kolem devíti milionů korun. Počítají při ní také s opravou autobusových zálivů, kanalizačních vpustí a také s novým vodorovným dopravním značením.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Před samotnou opravou vozovky ještě ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací zajistíme přeložku starého vodovodu, který dosud vede pod školním hřištěm Základní a mateřské školy Dvorská,“ informoval blanenský starosta Jiří Crha.

Zdroj: Deník/Jan Charvát