Svoji návštěvu na Blanensku zakončí v sobotu exkurzí do Moravského krasu. „Blansko a potažmo Moravský kras jsme si vybrali díky tomu, že podzemní systém říčky Punkvy je u nás zcela ojedinělý. Sobotní exkurze tak bude velmi zajímavá. Podobnou konferenci jsme naposledy zorganizovali před deseti lety v Litovelském Pomoraví. Letos si navíc chceme připomenout čtyřicáté výročí Ramsarské úmluvy o mokřadech,“ řekla Libuše Vlasáková z ministerstva životního prostředí, která je tajemnicí Českého ramsarského výboru.

Ramsarská úmluva je první celosvětová mezivládní úmluva na ochranu a využívání přírodních zdrojů. Jedná se tak o jedinou úmluvu, chránící určitý typ biotopu. Úmluva ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. U nás mezi ně patří například Šumavské rašeliniště, Třeboňské rybníky a Lednické rybníky nebo Mokřady Dolního Podyjí.

Na blanenské konferenci bude tři dny přednášet a diskutovat řada odborníků z různých institucí, které se zabývají ochranou a využíváním mokřadů. „Snažili jsme se zorganizovat setkání odborníků z různých částí republiky, kteří by kolegům předali zkušenosti. Pro výzkum a ochranu mokřadů má taková konference velký význam,“ dodala Vlasáková.

Na sympóziu se představí se referáty i lidé ze Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. „Kolegy chceme seznámit s problémy, s nimiž se v krasu potýkáme. Jedním z nich je ochrana podzemního systému Punkvy, který znečišťují odpadní vody. V sobotu společně vyrazíme na exkurzi do krasu,“ řekl vedoucí správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka.

Podle něj bude konference pro Správu CHKO přínosem. „Jak velkým, to si počkám tři dny. Každopádně se setkáme s řadou specialistů na mokřady, získáme kontakty, náměty a řadu důležitých informací,“ poznamenal Štefka.