Doplnila, že kouření též podílí na neplodnosti žen i mužů. „Je nutné také připomenout vznik psychické a fyzické závislosti na tabáku. V důsledku nemocí způsobených kouřením zemře polovina kuřáků,“ dodala Rábová.

Areál vyškovské nemocnice.
Nemocnice na jihu Moravy lákají lékaře náborovým příspěvkem. Dají i stovky tisíc

V blanenské nemocnici funguje ambulance pro léčbu závislosti na tabáku, kterou mohou navštívit ti, kdo mají zájem přestat kouřit. Objednání je možné na telefonním čísle 516 838 375. „Užívání tabáku je jednou z celosvětově nejvýznamnějších příčin úmrtí. Jakákoliv podpora omezení či zákazu distribuce a současně osvěta populace o rizicích spojených s kouřením jsou tedy velmi potřebné,“ zmínila ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Kampaň letošního ročníku Světového dne vyzývá vlády a politiky, aby umožnili pěstitelům tabáku přechod na pěstování potravinářských plodin, které by jim a jejich rodinám zajistily lepší život. „Na celém světě se každoročně přemění přibližně tři a půl milionu hektarů půdy na pěstování tabáku. To přispívá k odlesňování dvou set tisíc hektarů ročně, je náročné na zdroje a vyžaduje intenzivní používání pesticidů a hnojiv, což přispívá k degradaci půdy, který má pak nižší kapacitu pro pěstování jiných plodin, například potravin, protože tabák vyčerpává její úrodnost. Ve srovnání s jinými zemědělskými činnostmi, jako je pěstování kukuřice nebo pastva dobytka, má pěstování tabáku mnohem destruktivnější dopad na ekosystémy,“ popisovali zástupci Světové zdravotnické organizace (WHO) v tiskové zprávě.

Vizualizace plánovaných úprav v Nemocnici Blansko.
Nemocnice Blansko chce více komfortu pro pacienty. Chystá velké změny

Devět z deseti největších pěstitelů tabáku jsou země s nízkými a středními příjmy a čtyři z nich jsou země s nízkými příjmy a nedostatkem potravin. „Tabákový průmysl se často prezentuje jako ten, kdo zajišťuje obživu pěstitelům tabáku. To je však daleko od pravdy. Intenzivní zacházení s insekticidy a toxickými chemikáliemi přispívá k nemocnosti a úmrtnosti zemědělců a jejich rodin. Nespravedlivá smluvní ujednání s tabákovými společnostmi dále udržují zemědělce v chudobě a dětská práce zasahuje do práva na vzdělání a je porušením lidských práv,“ vysvětlovali zástupci WHO.