Vedoucí blanenského odboru komunální údržby Petr Rizner už ví, kterých chodníků se opravy budou týkat. „Jedná se o místa určená pro chodce v blanenské městské části Dolní Lhota a dále především v ulicích Husově, Hybešově, Čapkově nebo Údolní. Rovněž počítáme s dokončením oprav v úseku mezi ulicí Chelčického a Havlíčkovou. Ve všech těchto případech bude nutné provést skutečně rozsáhlé práce," vyjmenoval Rizner.

Nejedná se však o jediné chodníky ve městě, na které se Blanenští zaměří. „Jejich údržba nás bude stát nejvíc času a peněz. To ale pochopitelně neznamená, že na další řada nepřijde. Stejně jako v minulých letech se také tentokrát pokusíme opravit i místa, které jsou poškozená méně," přislíbil Rizner.

Podle něj se nedá určit, ve kterých ulicích je situace nejhorší. „Stejně jako v jiných podobných případech hodně záleží na tom, jak moc jsou chodníky využívané. Ty, které jsou více na očích, nemusí být nutně v horším stavu než ostatní. Každopádně s uzavírkou žádné části města nepočítáme, ačkoli drobným omezením se pravděpodobně nevyhneme," konstatoval vedoucí blanenského odboru komunální údržby.

Se schváleným rozpočtem města je z tohoto pohledu spokojený. „Musíme si uvědomit, že na opravu chodníků se bohužel nevztahují žádné dotace. Proto jsme plně odkázaní na blanenskou pokladnu. Při sestavování rozpočtu se vždycky snažíme toto odvětví nepodcenit a získat do něj co nejvíce peněz. Nejdůležitější je, aby se nám také letos dařilo udržet chodníky v co nejpřijatelnějším stavu. To je naše priorita," dodal Rizner.