Městu má za pronájem každý rok zaplatit bezmála šest milionů. „Město i nadále zůstává vlastníkem sítě kotelen. Z nájemného budeme postupně splácet úvěr na sedmadvacet milionů. Ten jsme si vzali na předčasnou splátku oprav rozvodů a technologií kotelen tehdejšímu investorovi,“ informoval místostarosta Blanska Ivo Polák.

Ročně by také soukromá společnost měla do běžných oprav investovat půl milionu. Podle Poláka byla hlavní prioritou města garance co nejnižší ceny tepla pro koncové odběratele. Ta by příští rok neměla překročit 551 korun za GJ a u podobných soustav patří mezi nejnižší na jižní Moravě. V této hladině by se měla udržet i v následujících čtyřech letech. „Každá změna ceny bude podléhat souhlasu zastupitelstva. Město bude mít možnost ovlivňovat náklady a rozhodovat o investicích do soustavy kotelen a o případném připojování dalších objektů,“ ubezpečil Polák.

Postup nejužšího vedení města však kritizuje část opozice. O problematice centrálního zásobování teplem sice město udělalo na jaře pro zastupitele seminář, ale o dalším vývoji je už podle Zbyňka Pokorného (Piráti) průběžně neinformovalo. „Nikde jsem nedohledal, kdo a kdy schválil vypsání výběrového řízení na provozovatele kotelen. Trváme na tom, že o schválení provozování soustavy kotelen má rozhodovat zastupitelstvo. Nejedná se pouze o pronájem, ale o podnikání a výkon licencované činnosti,“ uvedl Pokorný.

Centrální zásobování teplem v Blansku
Síť kotelen v Blansku je města. Provoz však od ledna 2020 pronajme soukromé firmě ZT Energy.
Na 4 roky.
Firma Blansku ročně zaplatí za pronájem 5,9 milionu korun. Město z něj splácí úvěr na opravu kotelen.
Blanenští napojení na centrální soustavu vytápění zaplatí příští rok maximálně 551 korun za GJ.
V současnosti je na síť napojeno asi 110 objektů.

Dodal, že kontrolu nad cenou tepla má město pouze v případě, kdy je provozovatelem topné soustavy, tak jak je tomu nyní. „Navíc si myslíme, že výběrové řízení, kterého se zúčastní jen jeden subjekt, není garancí co nejnižší ceny pro domácnosti,“ poznamenal blanenský zastupitel.

S pronájmem kotelen nesouhlasí ani opoziční zastupitel Pavel Matuška (ANO). Podle něj je to návrat do minulosti. „Soukromá firma nebude mít zájem investovat velké částky do obnovy kotelen, které jsou zastaralé. Zisk si schová do různých podúčtů. A ve finále to vždy zaplatí domácnosti. Město deklarovalo, že kotelny bude provozovat. A teď takový obrat. Nechápu to. Navíc o tom rozhodla rada a ne zastupitelstvo,“ řekl Matuška.

U vypsání této zakázky požadovali Blanenští zajištění nepřetržité havarijní služby, skladů pro náhradní díly a administrativu spojenou s dodávkou tepla. „Dodavatel tepla do domácností může jednou za rok cenu aktualizovat. Klíčové vstupy jako například plyn však musí vždy vysoutěžit podle zákona o veřejných zakázkách. Stálé náklady mohou být upraveny o koeficient inflace. Položka zisku zůstává po celou dobu kontraktu fixní. V tomto případě bude pro soukromou společnost víceméně nulová,“ uvedl Jiří Charvát z městské společnosti Služby Blansko.

Blanenští uvažovali o více variantách. Domácnosti mohla stejně jako letos vytápět městská společnost Služby Blansko. V tomto roce však cenu tepla dotovalo město. Bez toho by příští rok podle zástupců města byla cena za GJ 604 koruny a hrozilo odpojení některých bytových domů. V další variantě se počítalo se založením další městské společnosti nebo se vstupem strategického partnera. „Na provoz vlastními silami nemáme pracovníky, dispečink ani zázemí. To bychom museli platit z rozpočtu města a zvýhodňovali bychom tak domácnosti připojené na centrální vytápění. Varianta pronájmu s výslednou cenou pro domácnosti je z našeho pohledu nejlepší řešení. Navíc je konkurence schopná ostatním zdrojům vytápění. Nemusí tak docházet k hromadnému odpojování domácností z této centrální sítě, která tak bude stabilní,“ uvedl starosta Jiří Crha.

V současnosti je na centrální zásobování teplem v okresním města napojeno asi sto deset objektů. Průměrná roční spotřeba blanenských domácností je podle zástupců města mezi dvaceti a pětadvaceti gigajouly. Do soustavy chce město postupně zapojit další budovy. V první fází uvažuje o Dělnickém domu a kině. Výhledově pak o nemocnici. „Stále je to pro mě lepší cena, než jsem platil před převzetím soustavy kotelen městem. Ročně ušetřím asi patnáct stovek. Otázkou zůstává, zda se však podobnou cenu podaří udržet i v následujících letech,“ řekl Aleš Buřík z Blanska.