Na studii přispělo i město Blansko. „Jedná se o částku 300 tisíc korun. Nepůjdou ale z městské pokladny. Zaplatíme je z plusovosti města ze Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí,“ vysvětlil starosta města Ivo Polák.

Z kohoutků v Blansku teče voda ze tří zdrojů, ze Spešova, Lažan a z Velkých Opatovic. Protože je město v údolí, vede voda i přes přečerpávací stanice. „Navíc jsou všechny zdroje podzemní, takže voda je velmi kvalitní,“ doplnila mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Šebková.

Nyní se vodaři zaměří na to, jak rozvod vody zlepšit. Například tak, že přepojí ulice ve městě na jiné zdroje. „Tyto úpravy obyvatelé ani nezaznamenají, ale pomůžou zefektivnit provoz,“ uvedla Šebková.

Dál se správci vodovodu zaměří třeba na snížení nákladů na provoz nebo upravení průtoků a tlaků.