Blanenští chtěli šestadvacet litinových předmětů vyjmout z muzejní sbírky. Ministerstvo kultury to ale nechce dovolit. „Žádost o rozdělení muzejní sbírky na dvě části, z nichž jednu by tvořilo oněch šestadvacet litinových předmětů a jejím správcem by bylo město, ministerstvo zamítlo. K dělení sbírky nenašlo podle zákona pádný důvod," uvedla ředitelka Muzea Blansko Pavlína Komínková.

Podle blanenského místostarosty Jiřího Crhy se zástupci města i kraje ještě před převodem muzea na vyjmutí předmětů ze sbírky dohodli. „Část soch stojí mimo areál muzea a podle našeho názoru se o ně dokážeme postarat lépe a operativněji než muzeum. I co se týká sehnání dotací na jejich opravy nebo údržbu. Kraj náš požadavek respektoval. Ministerstvo to však zamítlo," řekl Crha.

Krajský radní Jiří Němec poznamenal, že město Blansko se při převodu muzea zavázalo darovat do vlastnictví kraje všechny sbírkové předměty vyjma zmíněných šestadvaceti předmětů. „Jedná se o soubor litinových soch, které stojí na veřejných prostranstvích města. Převod v současnosti projednává město Blansko s ministerstvem kultury," řekl Němec.

Na otázku, zda hlavním důvodem rozdělení sbírky nebyla obava z toho, že je nový provozovatel muzea může přemístit jinam, odpověděl místostarosta Jiří Crha, že ne. „Samozřejmě se tato otázka nabízí. Při projednávání převodu jsme to řešili. Sochy stojí na svých místech léta a jsou jednou z dominant města. Ze strany kraje nezaznělo, že by je chtěl někam stěhovat. Na rozdělení sbírky jsme se dohodli. Navíc to máme i smluvně ošetřeno. V případě, že by muzeum pod správou kraje zaniklo, přešla by sbírka zpět do vlastnictví města," tvrdí Crha.

Město má několik dalších unikátních exponátů z litiny, které nejsou součástí muzejní sbírky. Jedná se například o sochu anděla na hřbitově, sochu Hrdinů od Zborova nebo tři litinové kříže. „Nedávno jsme podali žádost na Ministerstvo kultury o zapsání nové sbírky, kterou tvoří několik litinových děl, jež nejsou součástí muzejní sbírky. Ve finále chceme mít ucelenou kolekci litinových předmětů, které se nacházejí v ulicích Blanska," dodal Crha. Do ní by se mělo v budoucnu převést i zmíněných šestadvacet litinových skvostů z muzejních sbírek. Poslední slovo však budou mít opět ministerští úředníci.

Pod správu kraje přejde od ledna také Muzeum Boskovicka. Tamní sbírky převedli Boskovičtí pod nového správce kompletní. „Naše exponáty z muzejních sbírek se nacházejí v areálu muzea. Takže nějaké štěpení sbírky nemělo smysl. Ve smlouvách máme ošetřeno, že kdyby se cokoliv s muzeem stalo, jsme při opětovném převodu sbírek na prvním místě," řekla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.