Celý systém vytápění převezme Blansko do vlastních rukou do dvou let prostřednictvím městské společnosti Služby Blansko. „O ceně tepla bude rozhodovat zastupitelstvo, stejně jako o investicích do soustavy kotelen. Pro blanenské domácnosti to bude nejprůhlednější způsob. Zároveň je chceme motivovat cenou, aby se z CZT neodpojovaly," řekl blanenský místostarosta Jiří Crha.

Na centrální zásobování teplem je nyní ve městě napojeno asi sto padesát objektů, převážně bytových domů. To je zhruba třetina blanenských domácností. „Aktuální cena tepla je kolem šesti set čtyřiceti korun za GJ. Postupně bychom se chtěli dostat na pět set korun. V současné ceně se výrazně odráží suma, kterou provozovatel CZT musí platit innogy Energo jako nájemné za opravené rozvody. Jedná se o třináct a půl milionu korun ročně," dodal Jiří Crha.

DVĚ STĚ MILIONŮ

Společnost innogy Energo, dříve RWE, provedla opravy rozvodů a technologií kotelen v letech 2002 až 2003. Stály přes osmdesát milionů korun. Na nájemném však investor za patnáct let inkasuje astronomických dvě stě milionů. Ty ve finále zahraniční společnosti zaplatily blanenské domácnosti. Kotelny jsou ve vlastnictví města.

O správu CZT v Blansku po roce 2018 měl velký zájem i současný provozovatel firma ZT energy, která ho má nyní pronajaté. „Investorovi jsme byli ochotní doplatit zbývající nájemné. Od města jsme za to ale chtěli prodloužení smlouvy na provoz CZT. Nabídli jsme, že do soustavy zapojíme i nemocnici, kino a školky. Čím víc odběratelů v ní je, tím je výsledná cena pro zákazníky příznivější. Po odkupu opravených rozvodů jsme mohli cenu snížit okamžitě ještě letos," uvedla jednatelka ZT energy Renata Nezvalová s tím, že městu nabízeli část nákladů na dodávku tepla zafixovat na delší dobu. Výsledná cena měla být kolem pěti set korun za GJ.

Na nabídku firmy však město nereagovalo. Podle vedoucího odboru komunální údržby Petra Riznera by muselo vypsat na nového provozovatele CZT výběrové řízení. Řada domů ve městě platí za vytápění méně, na druhou stranu však musela společenství vlastníků bytových jednotek investovat do kotelen, tepelných čerpadel a solárních panelů. A splácí úvěry. „Máme vlastní kotelnu a solární panely na dohřívání vody. I když se do toho muselo investovat, stále se nám to vyplatí," tvrdí Jan Novotný ze sídliště Písečná.

Na problematiku CZT si Blanenští nechali loni vypracovat analýzu od odborníků z Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Studie doporučuje vzhledem k vysokému riziku odpojování zákazníků a nebezpečí neudržitelnosti centrálního zásobování teplem postupné snižování ceny tepla již před rokem 2018.