V minulém ročníku participativního rozpočtu Společně PRO Blansko 2022 postoupila do závěrečného hlasování trojice projektů. „Nejvíce hlasů získalo odpočinkové místo před knihovnou. Rada města ale nakonec rozhodla, že se uskuteční všechny tři projekty, které se dostaly do finále,“ sdělila Leona Voráčová z oddělení vnějších vztahů blanenské radnice.

Bosá stezka na nábřeží bude dokončena během příštího týdne. „U slackline (popruh upevnění nad zemí a určení pro balancování – pozn. red.) už jsou zabetonované kůly a čekáme na vyzrání betonu. Atrakci si tak budou moci zájemci vyzkoušet také již v příštím týdnu. Odpočinkové místo před knihovnou přijde na řadu na podzim,“ upřesnil vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.

| Video: Youtube

O přízeň se letos budou ucházet dva návrhy. Jedná se o projekty Streetballové hřiště pod dopravákem a Lavička Jindřicha Wankla před blanenským zámkem. Zájemci mohou přicházet s dalšími náměty. „Návrh může podat kterýkoliv obyvatel města, jeho návštěvník i ten, kdo v Blansku pracuje či studuje a je starší osmnácti let. Pro svůj záměr, jak vylepšit veřejná prostranství nebo budovy v majetku města, musí získat podpisy dalších dvaceti občanů,“ sdělila Voráčová.

Nápady mohou zájemci předem konzultovat s pracovníkem odboru správy a rozvoje města Jiřím Svobodou. Na uskutečnění vítězného projektu participativního rozpočtu Společně PRO Blansko 2023 město vyčlení sedm set tisíc korun.

| Video: Youtube

Podrobnější pravidla jsou na webových stránkách města. Inspirovat se tam navrhovatelé mohou také dalšími náměty z předchozích ročníků, jejich seznam lze průběžně doplňovat.