Azylový dům v současnosti nabízí osm bytových jednotek pro matky s dětmi. Po rekonstrukci jich objekt nabídne dalších šest. „Dojde také k rozšíření cílové skupiny. Azylový dům bude nejen pro ženy s dětmi, ale i pro muže a rodiny s dětmi, případně i samotné ženy,“ uvedl ředitel blanenské charity Pavel Kolmačka.

Vlastníkem budovy, kde dříve sídlila mateřská školka, je město. Opravy přijdou na asi třicet milionů korun, ze kterých drtivou většinu pokryje dotace. „Budova dostane zateplení, nová okna a bude se také opravovat střecha nebo vnitřní rozvody a dispozice. V plánu je také rozšíření stávajícího objektu,“ upřesnil blanenský starosta Jiří Crha.

V budově kromě azylového domu sídlí také charitní služba rodinné politiky SPONA a klub Ratolest. Město v ní zřizuje Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Po rekonstrukci v objektu zůstane už jen azylový dům, který bude nově sloužit pro celý region, a městská poradna.